El pressupost

Durant el Ple d’1 de desembre de 2022 es va aprovar inicialment la proposta de pressupost pel 2023, amb els 4 vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i amb les 5 abstencions dels regidors dels dos de l’oposició, Junts per Palau i Alternativa x Tothom.

El 29 de desembre es va tancar el període d’exposició al públic i l’expedient va quedar aprovat definitivament sense haver rebut cap al·legació. El 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva.

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DEL 2023

DETALL DE TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST DE 2023

QUADRE D’INVERSIONS PREVISTES PEL 2023 AMB EL SEU FINANÇAMENT

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT 

NOTÍCIES PUBLICADES A LA WEB MUNICIPAL

Última actualització: 08/03/2023

Comments are closed.