El pressupost

Durant el Ple de 28 de desembre de 2023, amb els vots a favor de l’equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i l’abstenció dels regidors de l’oposició (Gent de Palau), es va aprovar inicialment la proposta de pressupost pel 2024.

El 29 de desembre va sortir publicat al BOP l’anunci d’aprovació inicial de l’expedient i d’obertura del termini d’exposició al públic, durant el qual no es van presentar al·legacions i el pressupost va quedar aprovat definitivament.

Feu clic aquí si voleu veure l’anunci d’aprovació definitiva, que va sortir publicat al BOP d’1 de febrer de 2024.

Trobareu a continuació les xifres més destacades del pressupost, així com els documents més importants que formen part de l’expedient administratiu.

RESUM PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST DEL 2024

DETALL DE TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST DE 2024

VARIACIONS PER CAPÍTOLS RESPECTE EL PRESSUPOST DE 2023

QUADRE D’INVERSIONS PREVISTES PEL 2024 AMB EL SEU FINANÇAMENT

DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT 

Última actualització: 01/02/2024

Comments are closed.