Cost efectiu dels serveis

En aquest moment s’està elaborant el cost efectiu dels serveis de l’exercici 2019.

A la taula de sota podeu veure el cost efectiu dels serveis del 2018 (s’han tingut en compte les amortitzacions lligades a la vida útil dels béns per fer el càlcul del cost).

Última actualització: 27/10/2020

Comments are closed.