Convocatòries de subvencions

Subvencions per comprar material de l'ESO

Fins el 16 de gener de 2023 podeu presentar la vostra sol·licitud de subvenció per la compra del material obligatori de l’ESO. Feu clic aquí per saber com heu de presentar la sol·licitud.

Subvencions per a les entitats del poble

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022DECR000684 de 21/12/2022, que ara l’Ajuntament està notificant individualment a les entitats interessades, es va resoldre aquesta convocatòria de subvencions.

Feu clic aquí si voleu saber com ho heu de fer per justificar la subvenció.

Noves bases per a les subvencions que dona l'ajuntament

Durant el Ple de 26 de maig de 2022 es van aprovar inicialment les noves bases reguladores de la concessió de subvencions per a la compra de material acadèmic de l’ESO i les noves bases reguladores de la concessió de subvencions per a les entitats del poble.

Les bases van superar el termini d’exposició al públic sense rebre cap al·legació i van quedar aprovades definitivament amb el redactat que podeu llegir a continuació:

Última actualització: 12/01/2023

Comments are closed.