Ofertes d’ocupació

any 2023
Una plaça d'administració general (OAC2) i una plaça d'arquitecte
29/12/2023
any 2022
Procediments tancats d'anys anteriors
Contractació d'urgència d'una treballadora per tasques de reforç de l’Oficina d’Atenció Ciutadana pel període entre el 24 d’agost de 2020 i el 23 de desembre de 2020
08/12/2020
02/09/2020
21/08/2020
Nomenament ínterí d'urgència per cobrir la baixa del treballador que ocupa la plaça d'auxiliar administratiu amb tasques d'Agutzil
12/02/2019
28/11/2018
Procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu/iva
31/08/2018
22/08/2018
27/07/2018
03/07/2018
Llista provisional d'admesos i exclosos

La llista provisional d'admesos i exclosos, així com la composició del Tribunal qualificador i els dies i hores dels exercicis han sortit publicats al BOP i al DOGC avui dimarts 3 de juliol. A partir d'ara, els aspirants tenen 10 dies hàbils (fins el 17 de juliol) per presentar les reclamacions que considerin oportunes. Si no es presenten reclamacions, el document que podeu consultar en el paràgraf anterior quedarà aprovat definitivament.

27/06/2018
Per manteniment del Consorci AOC, l'accés a la informació i presentació de la instància dels tràmits online s'ha interrumput des de les 20:00 h a les 24:00 h. del dia 26 de juny de 2018. Per aquest motiu, s'amplia el termini de presentació de sol·licituds al procediment selectiu, fins a les 24:00 h del dia 27 de juny de 2018
06/06/2018
Amb l'anunci que ha sortit publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha quedat oberta la convocatòria per cobrir una plaça d'adminstratiu-iva (C1), adscrita a l'àrea de Recaptació de l'Ajuntament de Palau-saverdera. En el cas que estigueu interessats, teniu fins el 26 de juny per presentar les vostres sol·licituds.

 

Presentació de sol·licitud per internet
Us heu de descarregar la sol·licitud que trobareu aquí, emplenar-la, signar-la electrònicament (és recomanable que no intenteu signar directament des del navegador) i adjuntar-la a la instància genèrica dels tràmits online de l'Ajuntament. Trobareu aquí la instància genèrica, a la qual haureu d'adjuntar la sol·licitud i la resta de documents, abans de fer l'enviament per internet.

 

Presentació de la sol·licitud presencialment
La sol·licitud i tots els documents que l'acompanyen s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Palau-saverdera o en qualsevol dels llocs als quals fa referència l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
L'horari d'atenció al públic de l'Ajuntament de Palau-saverdera (c/Nou, 15 / 972 55 23 37) és de dilluns a divendres, de 8h a 14h; i els dilluns, de 16.30h a 19h.
Si presenteu la sol·licitud a les dependències de l'Ajuntament de Palau-saverdera, us haureu d'adreçar l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, que trobareu a la primera planta. Allà us entregaran una sol·licitud en paper, en el cas que sigui necessari.
Caldrà signar la sol·licitud en el mateix moment de fer la presentació, prèvia identificació davant del funcionari que us atendrà.

 

Presentació per correu certificat
En el cas que s’opti per la presentació de la sol·licitud per correu certificat (presentat en sobre obert per ser segellat pel funcionari de Correus abans de la seva certificació), o per la seva presentació davant una altra administració, caldrà que es comuniqui per correu electrònic abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud a l’adreça secretaria@palau-saverdera.cat.

1/06/2018

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que hi ha un procediment de contractació.

Última actualització: 17/01/2024

Comments are closed.