Execució del pressupost

Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.

No es tenen en compte els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors i que s’han fet efectius durant el 2024. Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula següent), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.

Aquesta pàgina s’actualitza trimestralment.

Última actualització: 27/05/2024

Comments are closed.