Processos participatius

2022

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI

Inici de l'expedient

El Ple de 24 de març de 2022 va aprovar iniciar els tràmits per modificar el Reglament del Cementiri municipal i sotmetre la memòria amb les modificacions a consulta pública durant vint dies.

Feu clic aquí si voleu veure el certificat de l'acord de Ple amb la memòria incorporada.

Consulta pública

Durant el termini d'audiència pública (entre el 20/04/2022 i el 17/05/2022) no es va presentar cap proposta per part dels veïns ni de les entitats del poble.

Comissió d'estudi

Properament es reunirà la Comissió d'Estudi prevista a l'acord de Ple de 24 de març de 2022 per redactar l'avantprojecte del nou reglament del cementiri municipal.

2021

MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Consulta pública

Durant el termini d'audiència pública (entre el 9/02/2021 i el 22/03/2021) es va presentar una única aportació de l'Associació de la Tercera Edat.

Comissió d'estudi

La Comissió d'Estudi es va reunir el 17 de maig de maig de 2021 i va donar conformitat a l'avantprojecte de l'Ordenança General de concessió de subvencions (veure acta aquí)

Aprovació inicial

El Ple de 27 de maig va aprovar inicialment la nova ordenança en els termes que podeu llegir aquí.

Fins el 2 de setembre, el redactat de la nova ordenança va estar exposat al públic i no s'hi van presentar al·legacions.

La nova ordenança entrarà en vigor un dia després que s'hagi publicat al BOP el text íntegre de la mateixa.

Aprovació definitiva

L’anunci de l’aprovació definitiva va sortir publicat al BOP de 24 de setembre de 2021 i al DOGC de l’1 d’octubre de 2021. Feu clic aquí si voleu veure el redactat de la nova Ordenança de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
2020

Durant el 2020 no es va fer cap procés de participació ciutadana.

2019

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Aquesta és la quantitat que es va reservar per executar les propostes guanyadores.
Durant el mes d'octubre de 2018, la gent va fer les seves propostes.
Veïns i veïnes del poble van poder votar entre el 24 d'abril i el 13 de maig.
El 4 d'abril de 2019 es van fer públiques les 4 propostes guanyadores del procés.
RESULTATS DEL PROCÉS
2018

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Aquesta és la quantitat que es va reservar per executar les propostes guanyadores.
Durant el mes de novembre de 2017, la gent va fer les seves propostes.
Veïns i veïnes del poble van poder votar entre el 24 d'abril i el 13 de maig.
El 15 de maig es van fer públiques les 4 propostes guanyadores del procés.
RESULTATS DEL PROCÉS
Última actualització: 24/05/2022

Comments are closed.