Processos participatius

2023

NOVA ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA

Inici de l'expedient

El Ple de l’Ajuntament del 26 de de gener de 2023 va acordar iniciar els tràmits per redactar la nova ordenança de civisme i convivència.

Consulta pública

Fins el fins el 22 de març està obert el tràmit de consulta pública perquè pugueu fer-nos arribar les vostres opinions sobre el futur redactat de l'Ordenança. Trobareu més informació aquí.
2022

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI

Inici de l'expedient

El Ple de 24 de març de 2022 va aprovar iniciar els tràmits per modificar el Reglament del Cementiri municipal i sotmetre la memòria amb les modificacions a consulta pública durant vint dies.

Feu clic aquí si voleu veure el certificat de l'acord de Ple amb la memòria incorporada.

Consulta pública

Durant el termini d'audiència pública (entre el 20/04/2022 i el 17/05/2022) no es va presentar cap proposta per part dels veïns ni de les entitats del poble.

Comissió d'estudi

La Comissió d'Estudi es va reunir el 29 de juny de 2022 i va donar conformitat a l'avantprojecte del nou Reglament del Cementiri (veure acta aquí)

Aprovació inicial

El Ple de 28 de juliol de 2022 va aprovar inicialment el nou reglament del cementiri municipal en els termes que podeu llegir aquí. Fins el 21 de setembre de 2022, el redactat del nou reglament va estar exposat al públic i no s'hi van presentar al·legacions.

Aprovació definitiva

L’anunci de l’aprovació definitiva va sortir publicat al BOP de 19 de gener de 2023 i al DOGC de 26 de gener de 2023. Feu clic aquí si voleu veure el redactat del nou reglament de cementiri de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
2021

MODIFICACIÓ ORDENANÇA GENERAL DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS

Consulta pública

Durant el termini d'audiència pública (entre el 9/02/2021 i el 22/03/2021) es va presentar una única aportació de l'Associació de la Tercera Edat.

Comissió d'estudi

La Comissió d'Estudi es va reunir el 17 de maig de maig de 2021 i va donar conformitat a l'avantprojecte de l'Ordenança General de concessió de subvencions (veure acta aquí)

Aprovació inicial

El Ple de 27 de maig va aprovar inicialment la nova ordenança en els termes que podeu llegir aquí. Fins el 2 de setembre, el redactat de la nova ordenança va estar exposat al públic i no s'hi van presentar al·legacions.

Aprovació definitiva

L’anunci de l’aprovació definitiva va sortir publicat al BOP de 24 de setembre de 2021 i al DOGC de l’1 d’octubre de 2021. Feu clic aquí si voleu veure el redactat de la nova Ordenança de concessió de subvencions de l’Ajuntament de Palau-saverdera.
2020

Durant el 2020 no es va fer cap procés de participació ciutadana.

2019

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Aquesta és la quantitat que es va reservar per executar les propostes guanyadores.
Durant el mes d'octubre de 2018, la gent va fer les seves propostes.
Veïns i veïnes del poble van poder votar entre el 24 d'abril i el 13 de maig.
El 4 d'abril de 2019 es van fer públiques les 4 propostes guanyadores del procés.
RESULTATS DEL PROCÉS
2018

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Aquesta és la quantitat que es va reservar per executar les propostes guanyadores.
Durant el mes de novembre de 2017, la gent va fer les seves propostes.
Veïns i veïnes del poble van poder votar entre el 24 d'abril i el 13 de maig.
El 15 de maig es van fer públiques les 4 propostes guanyadores del procés.
RESULTATS DEL PROCÉS
Última actualització: 28/02/2023

Comments are closed.