Patrimoni municipal

MODIFICACIONS QUE AFECTEN L'INVENTARI MUNICIPAL
DataExplicació de la modificació
26/03/2020Es modifica la valoració de la finca municipal que està registrada en el document anterior amb l'epígraf 3.1.9 (Parcel·la 14 UA6). Feu clic aquí per veure el certificat de l'acord de ple mitjançant el qual es va aprovar la modificació.
Vehicles de titularitat municipal
VehicleAcord de compra/lloguerFoto
Fiat dobló matrícula 6977HDLAcord de compra adoptat per unanimitat en sessió de Junta de Govern Local de 14 d'octubre de 2016.

Comments are closed.