Pla estratègic de subvencions

Trobareu a continuació el Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024, aprovat per acord de Ple de 28 de juliol de 2022:

Última actualització: 02/08/2022

Comments are closed.