Pla d’ordenació urbanística

Podeu consultar a continuació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera (POUM), aprovat per la comissió d’Urbanisme, en sessió de 2 de febrer de 2012, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16 d’octubre de 2012.

PLÀNOL DE CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

PLÀNOL D'ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

Aquest plànol ha estat modificat parcialment per la modificació de POUM número 1, 2, 4, 5, 6 i 8

NORMATIVA URBANÍSTICA

ALTRES DOCUMENTS DEL POUM

PLÀNOLS DE MOBILITAT

PLÀNOLS AMBIENTALS

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

XARXA DE SANEJAMENT

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

XARXA DE GAS

Última actualització: 10/08/2023

Comments are closed.