Pla d’ordenació urbanística

Podeu consultar a continuació el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Palau-saverdera (POUM), aprovat per la comissió d’Urbanisme, en sessió de 2 de febrer de 2012, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de 16 d’octubre de 2012.

PLÀNOL DE CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

PLÀNOL D'ORDENACIÓ DEL SÒL URBÀ I URBANITZABLE

Aquest plànol ha estat modificat parcialment per la modificació de POUM número 1.

NORMATIVA URBANÍSTICA

ALTRES DOCUMENTS DEL POUM

PLÀNOLS DE MOBILITAT

PLÀNOLS AMBIENTALS

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

XARXA DE SANEJAMENT

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

XARXA DE GAS

Última actualització: 12/05/2023

Comments are closed.