Ordenances fiscals

Trobareu a continuació les ordenances fiscals vigents a Palau-saverdera per a l’any 2022:

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 (PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS)

Durant la sessió de Ple de 28 de juliol es va aprovar inicialment un nou redactat de l’apartat 4 de l’ordenança fiscal número 15, que regula els preus públics per a la prestació del servei de llar d’infants.

L’objectiu de la modificació és adaptar l’ordenança a la nova realitat, derivada del fet que la Generalitat es farà càrrec del cost de la llar d’infants per a famílies amb nens i nenes matriculats al curs d’Infantil 2 (fins ara conegut com a P2).  Si la proposta de modificació s’acaba aprovant tal com està redactada ara, els alumnes d’aquest curs només hauran de pagar una tarifa plana mensual (de 12€ a 17€, en funció de cada cas) per finançar conceptes que no estan inclosos dins del que paga la Generalitat (material, assegurança, monitoratge de menjador,…)

Feu clic aquí si voleu veure la proposta de modificació amb la qual treballa l’Ajuntament.

El dimecres 24 d’agost va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació provisional. El 6 d’octubre es va tancar el període d’exposició al públic sense cap al·legació i properament sortirà publicat l’anunci d’aprovació definitiva.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 SOBRE ‘PLUSVÀLUES’

Durant la sessió de Ple de 24 de febrer de 2022 es va aprovar per unanimitat la modificació provisional de l’ordenança fiscal número 5, que regula l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a ‘plusvàlues’ per adaptar-la a la jurisprudència més recent del Tribunal Constitucional.

El dilluns 7 de març va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació provisional i el dimarts 3 de maig, l’anunci d’aprovació definitiva.

Feu clic aquí per veure el text de l’ordenança amb les modificacions incorporades.

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova una nova ordenança o una modificació de les existents.

Última actualització: 13/10/2022

Comments are closed.