Ordenances fiscals

Trobareu a continuació les ordenances fiscals vigents a Palau-saverdera per a l’any 2022:

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5 SOBRE ‘PLUSVÀLUES’

Durant la sessió de Ple de 24 de febrer de 2022 es va aprovar per unanimitat la modificació provisional de l’ordenança fiscal número 5, que regula l’Impost d’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a ‘plusvàlues’ per adaptar-la a la jurisprudència més recent del Tribunal Constitucional.

El dilluns 7 de març va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació provisional i el dimarts 3 de maig, l’anunci d’aprovació definitiva.

Feu clic aquí per veure el text de l’ordenança amb les modificacions incorporades.

Aquesta pàgina s’actualitza cada vegada que s’aprova una nova ordenança o una modificació de les existents.

Última actualització: 03/05/2022

Comments are closed.