Modificacions de pressupost

Aquests són els canvis en el pressupost municipal que s’han aprovat durant el 2024:

Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2024Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior (despeses aprovades que no es van arribar a executar) i que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2024000211
Última actualització: 20/03/2024

Comments are closed.