Modificacions de pressupost

RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST APROVATS DURANT L'EXERCICI
Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2023Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior (despeses aprovades que no es van arribar a executar) i que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000308
02/2023L'Ajuntament rep una subvenció de 3.967,41€, que es destinaran a la prevenció de la violència de gènere.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000312
03/2023Transferència entre partides per pagar la quota de l'associació ADRINOC, que ha pujat de preu.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000389
04/2023Transferència entre partides per l'edició del llibre 'Un tresor d'imatges de Palau-saverdera'Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000422
05/2023Modificació en el pressupost municipal com a conseqüència del sobrecost que hi ha hagut en el projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló.Aprovat inicialment pel Ple de 12 de maig. L'expedient està ara exposat al públicX2023000595
anunci d'exposició al públic de la modificació de crèdits número 05/2023

El 16 de maig de 2023 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 05/2023. L’expedient (que podeu consultar fent clic aquí) està exposat al públic fins el 6 de juny perquè pugueu presentar-hi al·legacions, si ho considereu oportú.

Última actualització: 16/05/2023

Comments are closed.