Modificacions de pressupost

1) RELACIÓ D'EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST APROVATS DURANT L'EXERCICI
Número de modificacióDescripcióEstat de la tramitacióExtracte de l'expedient
01/2023Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior (despeses aprovades que no es van arribar a executar) i que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000308
02/2023L'Ajuntament rep una subvenció de 3.967,41€, que es destinaran a la prevenció de la violència de gènere.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000312
03/2023Transferència entre partides per pagar la quota de l'associació ADRINOC, que ha pujat de preu.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000389
04/2023Transferència entre partides per l'edició del llibre 'Un tresor d'imatges de Palau-saverdera'Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000422
05/2023Modificació en el pressupost municipal com a conseqüència del sobrecost que hi ha hagut en el projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló.Aprovat pel Ple de 12 de maig amb 4 vots a favor de Gent de Palau i 5 abstencions d'Alternativa x Tothom i Junts per Palau. L'expedient ja està aprovat definitivament.X2023000595
06/2023L'Ajuntament rep una subvenció de 25.488,15€ de la Diputació de Girona per posar plaques solars i complementa amb aquest import la partida de 6.000€ inicialment prevista al pressupost.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000836
07/2023L'Ajuntament rep una subvenció de 4.500,00€ de la Diputació de Girona per a manteniment d'equipaments esportius i complementa amb aquest import la partida de 8.000€ inicialment prevista al pressupost.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000837
08/2023Es fan servir 20.000€ que no s'han fet servir de la plaça de tècnica de medi ambient per fer front a la retribució de l'alcalde fins a final d'any.Aprovat pel Ple de 24 de juliol de 2023 amb els vots a favor de l'equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les abstencions de Gent de Palau. L'expedient ja està aprovat definitivament.X2023000974
09/2023L'Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de Girona de 1.606,66€ i fa servir aquests diners per publicar més exemplars del llibre 'Un tresor d'imatges de Palau-saverdera"Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000980
10/2023L'Ajuntament rep 675€ del Consell Comarcal (retorn del cànon de residus especials 2021) i els destina a la partida de 'Recollida residus domèstics'Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023000981
11/2023L'Ajuntament treu diners de diverses partides i incrementa la partida de 'festes populars' en 14.234,35 € per fer front als actes de Nadal i a la Festa de Bruixes i CastanyesAprovat pel Ple de 25 de setembre amb els vots a favor de l'equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les abstencions de Gent de Palau. L'expedient està aprovat definitivament.X2023001214
12/2023Es treuen 1.556,80 € de la partida de 'manteniment del dispensari' i s'incrementa pel mateix import la partida reservada per pagar els serveis socials del Consell Comarcal. Aprovat per unanimitat durant el Ple de 25 de setembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament.X2023001215
13/2023Es treuen 4,55 € de la partida de 'manteniment del dispensari' i s'incrementa pel mateix import la partida reservada per pagar la quota de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)Aprovat per unanimitat durant el Ple de 25 de setembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament.X2023001216
14/2023Es treuen 1,64 € de la partida de 'manteniment del dispensari' i s'incrementa pel mateix import la partida reservada per pagar la quota del Consorci LocalretAprovat per unanimitat durant el Ple de 25 de setembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament.X2023001217
15/2023El ministeri d'Igualtat ha concedit una subvenció de 3.868,80€. S'habilita la partida corresponent en el pressupost d'ingressos i s'incrementa la partida de 'Prevenció de la violència de gènere' que hi havia en el pressupost de despeses.Aprovat definitivament per decret d'alcaldiaX2023001242
1) EVOLUCIÓ PER CAPÍTOLS DEL PRESSUPOST AMB els canvis incorporats fins la modificació número 14

Última actualització: 06/11/2023

Comments are closed.