Política de privacitat

Responsable del tractament de les seves dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides al web és l’Ajuntament de Palau-saverdera. El tractament de dades es realitza d’acord a les competències municipals i els serveis que ens sol·licita.

Els principals tractaments de dades que realitza l’Ajuntament són:

Registre d'activitats de tractament de dades personals (RAT)

Els principals tractaments de dades que realitza l’Ajuntament són:

TractamentPer a què fem servir les seves dades?Quant de temps conservarem les dades?
Serveis i tràmitsTractarem les seves dades per a la gestió dels serveis i tràmits que realitzi. Les seves dades podran ser cedides a tercers segons les necessitats del servei i d’acord amb la legislació.Un cop finalitzi el tràmit o servei no es farà ús de les seves dades, que es conservaran per a garantir el compliment de les competències i responsabilitat de l’Ajuntament.
ActivitatsTractarem les seves dades per a la gestió i organització de les activitats de l’Ajuntament. Les imatges de les activitats podran ser publicades per a la difusió de l’acte.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi celebrat l’activitat. Després d'això es conservaran com a part del registre històric de l’Ajuntament.
Bústia de contacteTractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s'hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d'això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament.

Per a més detall dels tractament que fa l’Ajuntament de Palau-saverdera pot consultar el seu Registre d’Activitats de Tractament en aquest enllaç.

Utilització de les seves dades

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

La web i la seu electrònica de l’Ajuntament de Palau-saverdera estan allotjades en plataformes tecnològiques d’empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Exercici dels seus drets

En exercici dels seus drets, vostè pot sol·licitar a l’Ajuntament:

  • Accedir a les seves dades: Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l’origen de les dades i quines comunicacions s’han realitzat o es pretenen realitzar. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Rectificar les seves dades: Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l’interessat haurà d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Suprimir les seves dades: Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l’article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d’indicar les dades a què es refereix i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Limitar el tractament: Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Oposar-se a un tractament: Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s’hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.

Delegat de protecció de dades personals

Per a obtenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint un escrit a l’Ajuntament de Palau-saverdera – Delegat de Protecció de Dades – Carrer Nou, 15, 17495 Palau-saverdera (Girona), o a l’adreça de correu electrònic dpd@palau-saverdera.cat

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat ) és l’organisme supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Comments are closed.