Política de privacitat

Responsable del tractament de les seves dades personals

El responsable del tractament de les vostres dades personals és l’Ajuntament de Palau-saverdera.

Registre d'activitats de tractament de dades personals (RAT)

Feu clic aquí per accedir al Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de dades personals.

Utilització de les seves dades

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

No es transferiran les seves dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució dels serveis que ens ha demanat i l’aplicació de les competències pròpies de l’Ajuntament.

La web i la seu electrònica de l’Ajuntament de Palau-saverdera estan allotjades en plataformes tecnològiques d’empreses dedicades a aquest fi. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses apliquin les mesures i millors pràctiques de seguretat de la informació.

Exercici dels seus drets

En exercici dels seus drets, vostè pot sol·licitar a l’Ajuntament:

  • Accedir a les seves dades: Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d’activitats de tractament de l’ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l’origen de les dades i quines comunicacions s’han realitzat o es pretenen realitzar. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Rectificar les seves dades: Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l’interessat haurà d’indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Suprimir les seves dades: Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l’article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d’indicar les dades a què es refereix i haurà d’anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Limitar el tractament: Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.
  • Oposar-se a un tractament: Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s’hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos. Feu clic aquí per fer la sol·licitud.

Delegat de protecció de dades personals

La Diputació de Girona, en compliment de l’acord de Ple de 26/05/2022, presta el servei de Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

Per a obtenir més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament, o per a qualsevol incidència en aquesta matèria, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: protecciodedades@ddgi.cat

  • Nom: Servei d’Assistència i Cooperació als Municipis
  • Correu electrònic: protecciodedades@ddgi.cat
  • Telèfon: 972185205
  • Adreça: Pujada de Sant Martí, 4-5 CP 17004 Girona

Comments are closed.