Pla d’accessibilitat

El Ple de l’Ajuntament de 26 de gener va acordar, per unanimitat dels tres grups polítics amb representació al Consistori, aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat del municipi, la redacció del qual s’havia encarregat a l’arquitecta Maria Mercè Corominas i Noguera per 17.992,70 euros (IVA inclòs).

Aquest document és una eina que identifica les barreres arquitectòniques en tres àmbits de la població (via pública, edificis i transports), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui accessible.

El document, que podeu consultar una mica més avall dividit en quatre blocs, va estar exposat al públic durant trenta dies i no va rebre cap al·legació. Durant el Ple de 24 de juliol de 2024 va quedar aprovat definitivament per unanimitat dels grups polítics del Consistori. Trobareu aquí l’anunci d’aprovació definitiva publicat al BOP de 07/08/2023.

Comments are closed.