Decrets d’alcaldia 2023

Trobareu a continuació els decrets d’alcaldia de 2023, agrupats per mesos.

Totes les resolucions han estat tractades i anonimitzades per fer compatible l’exercici de publicitat activa previst a la Llei de Transparència amb la normativa de protecció de dades personals.

Trobareu a continuació una taula-resum dels decrets del 2023, únicament amb el contingut de les resolucions que tenen incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics.

Aquesta pàgina s’actualitza mensualment.

Última actualització: 16/02/2024

Comments are closed.