Cartipàs

El Cartipàs és la distribució per àrees o regidories del govern local. Així, en el Cartipàs s’hi defineix cada una de les regidories i quines funcions li corresponen desenvolupar.

Isabel Maria Cortada Soler

ALCALDESSA

Alcaldia Presidència
Bon Govern i Transparència
Urbanisme
Ensenyament
Cultura
Salut, afers socials i famílies

Currículum viate
Declaració de béns i activitats
Règim de retribucions
Agenda de l'alcaldessa

isabelm.cortada@palau-saverdera.cat

Paulina Calvo Cabanas

PRIMERA TINENTA D'ALCALDESSA

Infraestructures i serveis municipals
Economia i Finances
Participació ciutadana

Currículum vitae
Declaració de béns i activitats
Règim de retribucions

paulina.calvo@palau-saverdera.cat

Bruno Maydat Malé

SEGON TINENT D'ALCALDESSA

Comerç, empresa i turisme
Societat de la informació
Esports

Currículum vitae
Declaració de béns i activitats
Règim de retribucions

bruno.maydat@palau-saverdera.cat

Domènech Broch Padrosa

TERCER TINENT D'ALCALDESSA

Territori
Medi Ambient
Festes.

Currículum vitae
Declaració de béns i activitats
Règim de retribucions

domenech.broch@palau-saverdera.cat

A continuació trobareu el decret de delegació de competències en favor dels regidors/es i el decret de nomenament de les tinences d’alcaldia. L’equip de govern va donar compte al Ple d’aquests dos decrets durant la sessió de 4 de juliol de 2019:

A continuació trobareu els documents relatius a la renúncia al càrrec de la regidora Gladys Fernada López i a la presa de possessió com a nou regidor de l’equip de govern de Domènech Broch Padrosa:

Comments are closed.