MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2 “AJUSTOS DE LA NORMATIVA I DEL PLÀNOL D’ORDENACIÓ”

Trobareu a continuació una ordenació cronològica dels documents més importants que formen part de l’expedient (X2018000208):

Aprovació inicial, informes i al·legacions
Aprovació provisional
Aprovació definitiva
Última actualització: 20/07/2023

Comments are closed.