Opinions dels grups polítics

Gent de Palau: sobre endeutament i residus orgànics

Full informatiu que publica l’equip de Govern de Gent de Palau-AM amb informació relativa a l’evolució de l’endeutament municipal i a la recollida dels residus orgànics, que comença l’any que ve.

Alternativa x Tothom: sobre la transferència del romanent de tresoreria

Comunicat d’Alternativa x Tothom per demanar que l’Ajuntament no s’adhereix al pacte entre el Govern d’Espanya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que preveu, entre altres coses, la transferència del romanent de tresoreria dels ajuntaments al govern estatal.

Gent de Palau: moció sobre la monarquia

El grup polític Gent de Palau-AM dona la seva opinió sobre la moció presentada al Ple de 28 de maig per tal de demanar que s’aclareixi la presumpta corrupció de la monarquia espanyola i fer arribar al Congrés i al Senat espanyols aquesta petició.

Comments are closed.