Pla d’ajust 2012

 
Trobareu a continuació el Pla d’ajust de l’Ajuntament de Palau-saverdera, aprovat durant  la sessió de Ple de 29 de març de 2012 i els successius informes trimestrals de seguiment.

Informes trimestrals de seguiment

2014

Última actualització: 26/10/2020

Comments are closed.