Pla Parcial SUD6

Trobareu en aquesta pàgina documents que poden ser del vostre interès, relatius al Pla Parcial denominat SUD6, actualment en desenvolupament, a l’entrada de la urbanització del Mas Isach.

Tal com podeu veure a la imatge següent el pla parcial (zona ratllada) està dividit per l’avinguda Catalunya: una part del pla parcial queda a l’oest d’aquesta avinguda (sota les pistes de pàdel) i l’altra part queda a l’est d’aquesta avinguda (a sota del restaurant Nou Fusion)

Si voleu conèixer més detalls sobre les tipologies 6e2 i 6d2 consulteu aquí el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

DOCUMENTS QUE US PODEN INTERESSAR:
Modificació del projecte de reparcel·lació del SUD6 (oest avinguda Catalunya)
30/06/2020
31/07/2020

La modificació del projecte de reparcel·lació es va publicar al BOP de 02/09/2020 (podeu consultar l'edicte aquí), així com al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i al diari El Punt.

Actualment està en fase d'exposició al públic i teniu fins el 02/10/2020 per presentar al·legacions.

Estudi volumètric del SUD6 (est de l'avinguda Catalunya)

Última actualització: 14/09/2020

Comments are closed.