Relació de llocs de treball

El document que podeu veure a continuació és l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament, aprovada pel Ple el 17 de desembre de 2021 . Aquí trobareu, entre altres coses, les tasques que té assignades cadascuna de les places de la plantilla, els horaris, el règim de vacances i els dies de lliure disposició:

Comments are closed.