Relació de llocs de treball

El document que podeu veure a continuació és la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament. Aquí trobareu, entre altres coses, les tasques que té assignades cadascuna de les places de la plantilla, els horaris, el règim de vacances i els dies de lliure disposició:

Última actualització: 03/04/2020

Comments are closed.