Projecte constructiu de l’adequació de la urbanització de Mas Isaac

Aquest projecte va ser aprovat inicialment per Ple de 23 de setembre de 2021 i definitivament durant la sessió de Ple de 25 de novembre de 2021.

Comments are closed.