Notícies

Oberta la consulta pública per modificar el reglament del cementiri

El Ple de l’Ajuntament del passat 24 de març va acordar iniciar els tràmits per modificar l’actual Reglament del cementiri municipal. S’obre ara un termini de consulta pública perquè qualsevol persona pugui donar la seva opinió sobre els canvis que es volen implementar. Trobareu aquí el text normatiu actual i l’esborrany amb el qual treballa l’Ajuntament. Podeu fer-nos arribar la vostra opinió fins el 17 de maig mitjançant un correu electrònic enviat a premsa@palau-saverdera.cat; o bé presencialment a l’Ajuntament. Podeu opinar sobre qualsevol aspecte de l’esborrany amb el qual s’està treballant i, concretament, i a tall d’exemple, podeu contestar les preguntes següents: Us sembla bé que les concessions dels nínxols siguin de 75 anys (l’ordenança que regula el pagament de...

L’Ajuntament ja ha pagat tota la indemnització a la part demandant del Sun Village per evitar l’enderroc

El passat 7 de març l’Ajuntament va fer el darrer pagament en concepte d’indemnització i costes processals a la part demandant del litigi de l’edifici Sun Village. Amb aquesta darrera transferència, l’Ajuntament ha complert el compromís de pagar a l’altra part 404.231,04 €, més els interessos corresponents. La llicència per construir el Sun Village es va donar l’any 2001 i el 15 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència d’enderroc. Nou anys després, l’Ajuntament va arribar a un acord amb la part demandant per demanar conjuntament al tribunal la impossibilitat legal d’execució de la sentència. Aquest acord entre les parts es va concretar en un conveni signat el 23 de desembre de...

Podeu consultar el padró de l’IBI per saber l’import que pagareu

Des d’ahir fins l’11 de maig està exposat al públic el padró fiscal de l’IBI. En aquest document podeu consultar el valor cadastral dels vostres immobles per esmenar qualsevol error i conèixer, a la vegada, la quota de l’IBI que pagareu aquest any. Els padrons fiscals no es publiquen a la web perquè són llistes de dades personals que, com a tals, estan protegides. Si voleu consultar el document, heu de venir a l’Ajuntament, identificar-vos, i us facilitaran la consulta de les vostres dades. El tipus impositiu no s’ha modificat i no s’ha fet cap actualització de valors cadastrals. Per tant, si no heu fet obres que hagin valoritzat casa vostra o la Direcció General del Cadastre no us ha...

Adjudicades les obres de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló

L’Ajuntament ha adjudicat les obres previstes en el Projecte constructiu de reurbanització i pavimentació dels carrers Ciutat i Rosselló i, en breu, l’empresa adjudicatària començarà a treballar-hi. Per unanimitat dels grups polítics, durant la sessió de Ple del passat divendres 8 d’abril, es va acordar adjudicar les obres a l’empresa Salvador Serra SA, per 324.600€, més 68.166€ que corresponen a l’IVA. Aquesta és la inversió més important que s’havia previst en el pressupost del 2021 i, pel seu finançament, l’Ajuntament compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de 250.000€ i una aportació de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de 91.217,12€. La resta, es finançarà amb recursos propis. L’actuació preveu, entre altres coses, pavimentar tot el...

Ple a l’Ajuntament: 8 d’abril (13h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà el 8 d’abril a les 13h a la sala de plens: 1.- Assabentament de l’informe emès per la intervenció municipal en compliment de l’art. 37.7 del RD 424/2017, corresponent al resum anual de l’exercici 2021, dels resultats del control intern que s’estableix a l’article 213 del TRLHL. 2.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 29/03/2022, de control permanent planificable, d’auditoria del registre comptable de factures, de l’exercici 2021. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 28/03/2022, de control permanent planificable, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l’exercici 2021. 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 27/01/2022,...

Alternativa x Tothom s’integra a la coalició Tots x l’Empordà

El grup independent Alternativa X Tothom, del qual formen part els regidors Miquel Serra i Guillermo Colomer, s’ha incorporat a la coalició Tots x l’Empordà. L’adhesió es va fer efectiva dimarts en un acte que es va fer a l’edifici de la biblioteca. Podeu llegir a continuació la nota de premsa facilitada per Alternativa x Tothom.

Ajudes per a la rehabilitació energètica d’habitatges

En compliment de l’acord de Ple de 24 de març, l’Ajuntament us informa que la Generalitat té oberta una línia d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE 5000). Trobareu aquí tota la informació. Us recordem que des de l’any passat l’Ajuntament té obert un espai web, que és accessible fent clic aquí, on trobareu informació sobre totes les ajudes que ofereixen diferents organismes públics en diferents àmbits del nostre dia a dia. Trobareu en aquest blog tota la informació relativa a les d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants i trobareu també informació sobre altres subvencions en els àmbits següents: Família, infància i adolescència Dependència...

Comencen els tràmits per modificar el reglament del cementiri

L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per modificar el reglament del cementiri municipal amb la finalitat d’adaptar-lo a la realitat actual. El vigent reglament està en vigor des del 7 de desembre de 1995 i des de llavors no s’ha modificat ni una sola vegada. Durant tot aquest temps, la manera de prestar el servei ha canviat molt, sobretot des del 2019, quan la gestió va quedar completament informatitzada. Ara l’Ajuntament vol adaptar el reglament a tota la normativa aprovada després de la seva entrada en vigor i vol resoldre també algunes incongruències que planteja el text actual. A tall d’exemple, el reglament que ara està en vigor atribueix a l’Ajuntament la funció de baixar del cotxe fúnebre els cadàvers...

Treballs de manteniment, millora i adaptació a normativa dels parcs infantils

L’Ajuntament està fent treballs a diverses zones de jocs infantils del poble per millorar-les, adaptar-les a la normativa actual, reparar els elements malmesos i assegurar el seu correcte manteniment. Ja s’ha retirat el tobogan que hi havia a la plaça Constitució, que estava molt malmès, i s’ha substituït per un de nou. En aquest punt, també s’ha reparat el terra de cautxú, que estava molt deteriorat. També s’han fet millores a la zona de jocs infantils de la Font Mallola, al pati de la llar d’infants i al pati d’infantil de l’escola, on, entre altres coses, s’han substituït els tubs de formigó per uns tubs homologats i fets de fusta. També hi ha previstes actuacions a la zona de jocs...

Ple a l’Ajuntament: 24 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 24 de març, a les 19h, a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió ordinària del ple del dia 27 de gener de 2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del ple del dia 24 de febrer de 2022. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2022, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 31/12/2021). 4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2021. 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 27/01/2022, sobre...

Ajuda per a persones refugiades d’Ucraïna

Si teniu un habitatge buit, apte per viure-hi i el voleu posar a disposició de persones ucraïneses, contacteu amb el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i faciliteu les vostres dades: comiteacollida.igualtat@gencat.cat Si voleu fer aportacions econòmiques per donar resposta a la demanda d’ajuda, ho podeu fer, entre altres, en els següents números de compte: Fons Català CooperacióBBVA, codi IBAN: ES91 0182 6035 4102 0160 8531CaixaBank, codi IBAN: ES79 2100 3200 9625 0002 9627 Creu RojaBanc Santander: ES44 0049 0001 5321 1002 2225BBVA: ES92 0182 2370 4600 1002 2227CaixaBank: ES28 2100 0600 8502 0196 0066Sabadell: ES31 0081 5232 2800 0108 4716Bankinter: ES75 0128 0010 9701 0012 1395Caja rural: ES86 0198 0500 8020 2205 3421 Triodos Bank: ES18 1491...

Canvis en la distribució de les àrees de govern

L’entrada de Domenèch Broch a l’Ajuntament com a membre de l’equip de govern, en substitució de Gladys López, ha comportat canvis en la distribució de les àrees del govern municipal Gladys López era la regidora encarregada de Participació ciutadana; Salut, afers socials i família i ara, aquestes àrees han passat a ser responsabilitat de Paulina Calvo i Isabel Maria Cortada, respectivament. El nou regidor serà l’encarregat de Festes i Territori, dues àrees que fins ara portava l’alcaldessa; i de l’àrea de Medi Ambient, que fins ara estava sota la responsabilitat de Paulina Calvo. No hi ha canvis a les àrees de govern delegades a Bruno Maydat, que segueix amb Societat de la informació, Esports i Comerç, empresa i turisme. 

L’Ajuntament posa a la venda un solar al centre del poble

L’Ajuntament de Palau-saverdera posa a la venda un solar de titularitat municipal, on s’hi pot construir un habitatge, oficines o garatges particulars. El solar està situat al carrer Garrollà, per sota dels apartaments Can Macau, té 500 metres quadrats de superfície (225m2 de sostre) i surt a licitació per 61.683,75 + IVA (21%). Podeu presentar les vostres ofertes fins el 4 d’abril. Per fer l’adjudicació, es valorarà les millores a l’alça que feu en el preu de licitació, així com el Pla d’obra que presenteu. Trobareu aquí el Plec de Clàusules Administratives amb informació més detallada sobre el mecanisme d’adjudicació i les condicions urbanístiques que té aquest solar. Aquesta és la tercera vegada que l’Ajuntament posa a la venda el mateix solar,...

Manifest de l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional de les Dones

Un any més, i com cada any, el dia 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones per reivindicar el feminisme i denunciar un sexisme que intenta perpetuar-se amb diferents formes. Des del món local volem reconèixer que som beneficiàries de dones generoses que ens han precedit, dones que van desplegar els fonaments d’una transformació eficaç per millorar les nostres vides en clau d’oportunitats, de drets, de recursos i d’inclusió. El Dia Internacional de les Dones és una jornada de reivindicació per a la lluita pels drets, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia. Lluitem per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb...

Modificacions de planejament urbanístic: antigues pistes de pàdel i rec de la Fontasia

L’Ajuntament està tramitant dues noves modificacions de planejament urbanístic, que afecten la finca on hi havia les pistes de pàdel del Mas Isach, i la vialitat annexa a la mateixa; així com el sector que queda entre el rec de la Fontasia i la urbanització de Bellavista. La necessitat de promoure la primera modificació, la que afecta la parcel·la de les antigues pistes de pàdel, la va plantejar el propietari d’aquesta finca i l’Ajuntament ha accedit a tramitar-la perquè considera justificat l’interès general de la proposta. Es tracta de reduir l’amplada de la vorera que transcorre entre la finca i el carrer Holanda, salvant així els forts desnivells, i de preveure la construcció d’unes escales que donin accés a un...

Comments are closed.