Notícies

Acabada la tanca per a rèptils i amfibis al Mas Oriol

Ja han acabat els treballs que s’han fet a cada costat del rec del mas Oriol per evitar l’atropellament de rèptils i amfibis que transiten de la muntanya cap a la plana i a l’inrevés. A uns quants metres a cada costat del rec, en paral·lel al carrer que conecta el nucli amb el Mas Isach, s’ha col·locat una petita tanca que condueix els animals cap a la llera, de manera que no han de trepitjar l’asfalt. Aquest és un lloc de pas freqüent per a animals com la salamandra, el vidriol, les serps i els tritons i és per aquesta raó que l’Ajuntament, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, hi ha volgut actuar. La redacció de...

Ple a l’Ajuntament: 25 de novembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 25 de novembre de 2021, a les 19h, a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2021. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/10/2021, corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 30/09/2021). 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2021. 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre el...

Comença la neteja de residus i runes a l’entorn de la deixalleria

Ja han començat els treballs per netejar de residus i runes l’entorn de la deixalleria. Mitjançant un acord de junta de govern del passat 13 d’octubre, l’Ajuntament va adjudicar els treballs a l’empresa Runes Empordà SLU per 13.002,66 euros (IVA inclòs). Les actuacions previstes són: neteja general, retirada de residus i runes, esbrossada, transport a dipòsit controlat, anivellament de la zona i execució de rases per a l’aigua de la pluja. Aquesta és una més de les inversions previstes per aquest any, que es podrà executar amb els diners del romanent líquid de tresoreria de l’any passat.

Ja està oberta la franja de protecció contra incendis

Ja han acabat els treballs per obrir una franja perimetral de protecció contra incendis forestals i els resultats ja són visibles, des de fa dies, des de diferents punts del poble.  Amb aquesta actuació s’ha deixat neta de vegetació una franja de 25 metres al voltant dels sectors urbanitzats del municipi. Aquesta intervenció permet complir amb l’actual normativa de prevenció d’incendis forestals i, a la vegada, facilita l’actuació dels equips d’emergències en cas de necessitat. El projecte d’obertura de la franja es va aprovar inicialment el 28 de maig de 2020, juntament amb el plànol de delimitació, i va ser aprovat definitivament el 7 de maig de 2021. El 27 de maig, l’Ajuntament va adjudicar la feina a Idària Empresa...

Cost dels serveis que presta l’ajuntament (any 2020)

Els ajuntaments han de trametre cada any al ministeri d’Hisenda la informació relativa al cost efectiu dels serveis de l’exercici econòmic que ja està liquidat. A partir de la darrera tramesa amb informació sobre el cost efectiu dels serveis del 2020, s’ha elaborat la informació que podeu veure a la imatge  següent. Si voleu la mateixa informació amb més detall, feu clic aquí.

Taller participatiu online per afrontar el canvi climàtic

El servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona impulsa un procés participatiu per elaborar vint Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per a vint unitats territorials supramunicipals diferents de la demarcació. En el marc d’aquesta iniciativa, el dimecres 17 de novembre (de 18h a 20h) es farà un un taller participatiu virtual obert a tothom per començar a recollir propostes pel futur Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima del Cap de Creus. L’objectiu del PAESC del Cap de Creus, i dels altres dinous plans territorials que estan en marxa, és planificar accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic per assolir una reducció del 55% de les emissions de CO2 des...

Restriccions d’ús d’aigua per fer front a la sequera

Aquestes són algunes de les mesures vigents per fer front a la situació de sequera: REG DE JARDINSEl reg de jardins ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h) i, com a màxim, dos dies per setmana. ÚS DE MÀNEGUES D’AIGUANo es pot netejar carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d’aigua o sistemes similars. També està prohibit la neteja de vehicles amb mànegues d’aigua. PISCINESLa utilització d’aigua per omplir piscines queda limitada als casos següents: => El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. => El...

Treballs per evitar l’atropellament de rèptils i amfibis al rec del mas Oriol

Ja han començat les obres que tenen com a objectiu evitar atropellaments de rèptils i amfibis al nou vial de connexió entre la urbanització de Mas Bohera i la urbanització del Mas Isach. A uns quants metres a cada costat del rec del Mas Oriol, s’hi han obert unes rases on hi anirà encabida una tanca que conduirà els animals cap al rec i, d’aquesta manera, passaran per sota del carrer. A partir de les fotos aportades pel nostre veí, Salvador Sala, (veure la galeria), l’Ajuntament va constatar que aquest és un lloc de pas freqüent per a animals com la salamandra, el vidriol, les serps i els tritons i és per aquesta raó que hi ha volgut actuar. La...

Ple a l’Ajuntament: 29 d’octubre (9h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà divendres 29 d’octubre de 2021, a les 9h. Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic. 1.- Proposta d’alcaldia presidència per la ratificació i delegació de competències al Consorci Vies Verdes de Girona, del projecte d’adequació al pas de bicicletes del traçat del projecte Bicitranscat. 2.- Proposta d’alcaldia presidència per la ratificació i la delegació de competències al Consorci Vies Verdes de Girona de l’estudi de senyalització del traçat del projecte Bicitrascat. 3.- Proposta d’alcaldia presidència de ratificació del decret núm. 2021DECR000476, de...

Subvencions per a les associacions del poble

A partir de demà, 21 d’octubre, i fins el divendres 12 de novembre de 2021 estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats. Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats. La documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud és la següent: Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció Pressupost (ingressos i despeses previstes) de l’any en curs. Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat) Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de...

Resultats de les enquestes sobre piscina, Centre Cívic i casals

Entre el 21 de setembre i el 10 d’octubre de 2021 (finalment es va allargar fins el 15 d’octubre), l’Ajuntament va posar a la vostra disposició unes enquestes per valorar el funcionament de 4 serveis públics municipals: la piscina, el bar-restaurant del Centre Cívic, el Casal Jove per a nois i noies de 6è fins a 4t d’ESO i el Casal per a nens i nenes de P3 fins a 6è. Feu clic aquí si voleu veure el resultat de les vostres valoracions, així com totes les propostes de millora que vau fer.  Des de l’Ajuntament us agraïm les vostres aportacions. Ara, l’equip de govern les analitzarà per mirar de millorar la prestació dels serveis avaluats. Properament, posarem a la...

Més reparacions i manteniment de l’espai públic

L’estratègia de contractar una empresa externa per col·laborar amb els mitjans propis de l’Ajuntament en les tasques de reparació i manteniment de l’espai públic i equipaments municipals comença a donar resultats. L’Ajuntament va contractar l’empresa Aplicacions i Manteniments Dabau SL. per 5.808€ (Iva inclòs) per dedicar una setmana al mes, de setembre a desembre, a fer feines d’aquest tipus. Durant la primera setmana de feina, que va ser del 20 al 24 de setembre, l’operari d’aquesta empresa va resoldre 13 incidències, que són les següents: Canviar les xarxes de les porteries grans del camp futbol. Treballs diversos a la llar d’infants. Reparar la tanca de fusta del parc infantil del carrer Cerdanya. Pintar ratlla groga de contragual davant carrer de...

Aprovat definitivament el projecte per posar càmeres lectores de matrícules

L’Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte per posar càmeres lectores de matrícules a quatre punts del poble, que coincideixen amb les entrades i sortides de vehicles més habituals: l’avinguda Catalunya, el carrer Urgell, el camí de la Creu i el carrer Nou. El projecte es va aprovar per decret el passat 29 de juny i ha estat exposat al públic durant trenta dies hàbils sense que s’hi hagi presentat cap al·legació. La Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat dels Mossos d’Esquadra sí que va formular uns suggeriments i va presentar una documentació, que ja ha estat incorporada al document. Feu clic aquí si voleu veure el projecte aprovat definitivament. Feu clic aquí si voleu veure l’anunci d’aprovació definitiva...

Canvi d’horaris i grups de l’Esplai i l’Espai Jove

En una reunió que hi va haver a principi de setmana entre els dinamitzadors de les activitats, l’empresa organitzadora i la regidora de Joventut, Gladys López, es va decidir: Esplai: ja no estarà dividit en dos grups d’edat amb dues franges horàries diferents. L’horari d’activitat de l’Esplai serà els dissabtes de 16h a 18h per a tots els participants, que a partir d’ara seran nens i nenes de 1r fins a 5è de Primària. Espai Jove: a partir d’ara els nois i noies de 6è de Primària s’incorporen a l’Espai Jove. Aquestes decisions s’han pres amb l’objectiu de donar un millor servei, a partir de la primera presa de contacte amb els participants a l’Esplai i a l’Espai Jove, que...

Subvencions pels llibres de secundària 2021-2022

Com cada any, l’Ajuntament de Palau-saverdera dona una subvenció per a la compra de llibres de text a les famílies del poble que tinguin un fill/filla estudiant secundària. Per poder beneficiar-vos de l’ajuda heu de complir els següents requisits: Els alumnes han d’estar empadronats a Palau-saverdera. Han d’estar matriculats en un centre públic o concertat de Roses o rodalies i estar cursant algun curs de l’ESO. Heu de presentar el tiquet de compra i/o el resguard de l’ingrés efectuat en el cas que correspongui. L’Ajuntament ha reservat una partida de 3.000€ per fer front als pagaments i aquests diners es repartiran entre tots els sol·licitants, amb un import mínim de 42,85 euros per alumne, ampliable fins a un màxim de...

Comments are closed.