Projecte constructiu de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló

Aquest projecte va ser aprovat inicialment per Ple durant la sessió de 23 de setembre de 2021. Després de superar el període d’exposició al públic sense rebre cap al·legació, va quedar aprovat definitivament en el Ple de 27 de gener de 2022.

Durant el Ple de 12 de maig de 2023 es va aprovar una modificació del projecte, que podeu consultar fent clic aquí.

L’actuació en aquests dos carrers preveu, entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l’actuació contempla l’adequació dels serveis i la recol·lecció d’aigües plujanes.

Les actuacions previstes també serviran per renovar les canonades d’aigua que surten dels dipòsits cap a tot el poble, que són de fibrociment i es rebenten tot sovint, i per estendre la xarxa de gas fins al carrer Ciutat, on actualment no hi arriba.

Per finançar l’actuació, l’Ajuntament compta amb una subvenció de la Generalitat de 250.000 € del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya pel període 2020-2024.

Aquest és el projecte aprovat definitivament :

Aquesta és la modificació aprovada per Ple de 12/05/2023 :

Comments are closed.