Projecte constructiu de reurbanització i pavimentació del carrer Ciutat i carrer Rosselló

Aquest és el projecte aprovat inicialment per Ple de 23 de setembre de 2021:

Comments are closed.