Aprovats inicialment tres projectes: carrers Ciutat i Rosselló, Mas Isaac i pati de l’escola

El Ple de l’Ajuntament del passat dijous 23 de setembre va aprovar inicialment tres projectes d’obres, que properament s’exposaran oficialment al públic, abans de ser aprovats definitivament per poder passar a la fase de contractació de les obres. Son el següents:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CIUTAT I CARRER ROSSELLÓ

Aquesta és la inversió més gran que hi ha prevista en els pressupostos d’aquest any.

L’actuació en aquests dos carrers preveu, entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l’actuació contempla l’adequació dels serveis i la recol·lecció d’aigües plujanes.

Tal com va explicar l’alcaldessa, Isabel Maria Cortada (Gent de Palau-AM) durant el Ple, el projecte també servirà per renovar les canonades d’aigua que surten dels dipòsits cap a tot el poble i passen pel carrer Ciutat, que són de fibrociment i es rebenten tot sovint, i per estendre la xarxa de gas, que actualment no arriba a aquest sector.

El projecte contempla un pressupost de 417.947€ (amb IVA inclòs), dels quals, la Generalitat n’aportarà 250.000 mitjançant una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024.

L’alcaldessa va explicar que preveu rebre una aportació de prop de 100.000€ de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües i que els 67.800€ restants els aportarà el mateix Ajuntament, fent ús del romanent líquid de tresoreria.

La proposta es va aprovar amb els 4 vots a favor de l’equip de govern i les 5 abstencions dels membres de l’oposició, Junts per Palau i Alternativa x Tothom.

Feu clic aquí si voleu veure el projecte.

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE MAS ISAAC

Es tracta d’executar les obres pendents que hi ha a la urbanització del Mas Isaac. Concretament, construir voreres a les zones verdes que són titularitat municipal i unes escales centrals entre els carrers Dinamarca i Anglaterra.

El projecte incorpora un pressupost de 189.950,77€ (amb IVA inclòs), que l’Ajuntament preveu finançar amb els 127.542,32€ que va pagar l’empresa Mas Isaac Properties SL; mentre que la resta es pagaran amb fons propis.

La proposta es va aprovar amb 6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i amb els 3 vots en contra dels regidors de Junts per Palau, que consideren que el projecte preveu un cost massa elevat.

Feu clic aquí si voleu consultar el projecte.

PROJECTE DE MILLORA DEL PATI DE L’ESCOLA MARTÍ INGLÉS

El projecte contempla diverses mesures per reduir el pendent que hi ha al pati de baix i evitar, entre altres coses, que la pista poliesportiva s’ompli de terra cada vegada que plou. També contempla la plantació d’arbres per aconseguir més zones d’ombra.

L’alcaldessa va explicar que ja fa anys que l’Ajuntament és conscient dels problemes que presenta el pati de l’escola i que les millores que ara es projecten són un reclam constant per part de l’AMPA i de la direcció del centre, a la vegada que s’assenyalen com a necessàries en una auditoria recent en matèria de riscos laborals.

Els treballs estan pressupostats amb un import de 114.295,61€ (amb IVA inclòs)
i el Ple va aprovar inicialment aquest projecte, sense tenir encara el finançament assegurat.

L’alcaldessa va explicar que l’equip de govern vol tenir el projecte aprovat per poder-lo executar tan bon punt s’aconsegueixi el finançament i que continuaran els contactes que ja s’han mantingut amb el departament d’Educació per tal d’aconseguir aquests diners.

El projecte, que podeu consultar aquí, es va aprovar amb 4 vots a favor de l’equip de govern, 2 abstencions d’Alternativa x Tothom i 3 vots en contra dels regidors de Junts per Palau, que consideren que el projecte és massa car.

A la mateixa sessió de Ple es va aprovar deixar sense efecte el conveni que l’Ajuntament havia signat amb la Diputació de Girona per incorporar la biblioteca a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL) i és va aprovar provisionalment el canvi de qualificació urbanística de la parcel·la del Sun Village (Modificació puntual de POUM número 5, que trobareu fent clic aquí).

Es van aprovar les modificacions de pressupost número 15, 16, 17, 18, 19 i 20, que podeu consultar aquí.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes que podeu veure a partir del moment 57’27”, del vídeo de la sessió, accessible aquí.

Feu clic aquí si voleu veure tots els punts i propostes de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.