MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI

Acord de Ple per modificar el reglament

Mitjançant acord de Ple de 24 de març de 2022, els grups polítics amb representació al Consistori van aprovar per unanimitat la proposta d’Alcaldia que preveu iniciar els tràmits necessaris per modificar el Reglament del cementiri municipal.

  • Feu clic aquí si voleu veure el redactat del reglament vigent actualment
  • Feu clic aquí si voleu veure l’esborrany del redactat del nou reglament

Audiència pública sobre el canvi normatiu

L’anunci de d’obertura del tràmit d’audiència pública va sortir publicat al tauler de l’Ajuntament el 20/04/2022 i teniu fins el 18/05/2022 per fer-nos arribar qualsevol suggeriment que considereu que calgui tenir en compte per continuar amb la tramitació del canvi normatiu.

Podeu fer arribar les vostres aportacions presencialment a l’Ajuntament o bé mitjançant un correu electrònic adreçat a premsa@palau-saverdera.cat

L’article 133 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques tracta sobre la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang de llei i reglaments.

En relació amb això estableix:

1. Amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Última actualització: 20/04/2022

Comments are closed.