Modificacions de planejament

Aquestes són les modificacions de planejament que s’estan tramitant en aquest moment.

Cal tenir en compte que el 22 d’octubre de 2019 es va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM número 1, que ja està incorporada a la normativa i que podeu consultar aquí.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 2 "AJUSTOS DE LA NORMATIVA I DEL PLÀNOL D'ORDENACIÓ"

Feu clic aquí per veure un resum cronològic detallat d'aquest expedient.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 4 (SECTOR SUD3)

Feu clic aquí per veure un resum cronològic detallat d'aquest expedient.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 5 (SUN VILLAGE)

L'expedient va estar exposat al públic del 23 d'abril al 23 de maig i no s'hi van presentar al·legacions.

Feu clic aquí per veure l'anunci publicat al BOP.

Feu clic aquí per veure el certificat d'exposició al públic de l'expedient.

Última actualització: 18/01/2022

Comments are closed.