Modificacions de planejament

Aquestes són les modificacions de planejament que s’estan tramitant en aquest moment.

Cal tenir en compte que el 22 d’octubre de 2019 es va aprovar definitivament la modificació puntual del POUM número 1, que ja està incorporada a la normativa i que podeu consultar aquí.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚMERO 5 (SUN VILLAGE)

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE L'APROVACIÓ INICIAL
Del 23 d'abril al 23 de maig està exposat al públic l'expedient per tal que pugueu presentar al·legacions en contra de l'aprovació inicial, si ho considereu oportú.

Feu clic aquí per veure l'anunci publicat al BOP.

Última actualització: 23/04/2021

Comments are closed.