A licitació la creació de dos punts verds al mas Isach

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha tret a concurs la creació de dos punts verds per a la recollida de restes de jardí que s’ubicaran a la urbanització del mas Isach.

Amb aquesta actuació, el Consistori vol tancar i fer els arranjaments necessaris en els dos punts verds que ja funcionen de manera provisional des de mitjan de febrer.

Un dels espais està situat a la parcel·la que hi ha al carrer Holanda, davant del nou vial de connexió entre el nucli del poble i aquesta urbanització.

L’altre punt verd està situat al costat dels contenidors de recollida selectiva que hi ha a la part alta del carrer Dinamarca, just a sota del poblat neolític.

Les empreses interessades a presentar la seva proposta poden fer-ho fins el 14 de juliol a les 14h. El pressupost base de licitació és de 3.040,00 € sense IVA.

Trobareu aquí més informació sobre aquesta licitació.

Neteja de residus Puig de Llorí
Per altra banda, demà és l’últim dia perquè les empreses que vulguin fer-se càrrec de la neteja de residus de l’antic abocador de Puig de Llorí puguin presentar les seves ofertes.

Aquesta actuació va sortir a concurs el passat 19 de juny i compta amb un pressupost base de licitació de 73.812,70 € sense IVA, tal com indica el pla de gestió de residus que ja està aprovat.

Trobareu aquí tots els detalls sobre aquest segon procediment de contractació.

Subvencions per a les associacions del poble

Del 15 de juliol al 30 de setembre estarà obert el termini perquè les entitats del poble puguin sol·licitar la subvenció d’aquest any a l’Ajuntament per finançar les seves activitats.

Poden optar a aquestes subvencions només les entitats que estiguin inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.

La documentació que cal presentar en el moment de fer la sol·licitud és la següent:

 • Instància genèrica per fer la sol·licitud de la subvenció
 • Pressupost (ingressos i despeses previstes) de l’any en curs.
 • Programa de les activitats que es fan o còpia del projecte
 • Quantitat sol·licitada (en cap cas podrà superar el cost total de l’activitat)
 • Documents comptables oficials dels darrers dos exercicis (còpia dels llibres de comptabilitat, factures, ingressos, despeses)
 • Justificant, si s’han rebut altres tipus d’ajuts econòmics o subvencions.

Recordeu que podeu fer el tràmit de manera presencial a les oficines municipals, o bé per Internet (cal identificació amb certificat digital), omplint la instància genèrica que trobareu aquí i annexant tota la documentació complementària.

En cas que sigui necessari, consulteu aquí com ho heu de fer per donar-vos d’alta al Registre Municipal d’Entitats.

En el pressupost de l’Ajuntament per a aquest any hi ha reservada una partida de 3.500€ per subvencionar les activitats que fan les entitats del poble.

Substitució de l’enllumenat públic per leds

Operaris de l’empresa Electricitat Boquet SL han començat a treballar per substituir part de l’actual sistema de l’enllumenat públic del nucli urbà per un nou sistema basat en tecnologia led.

Els treballs contractats consisteixen a substituir les làmpades de 114 fanals del nucli urbà i a fer-se càrrec del seu manteniment per un període de 4 anys, sense possibilitat de pròrroga.

El contracte de substitució de l’enllumenat té un cost de 40.566,70 (IVA inclòs), dels quals, 30.000€ es pagaran amb una subvenció de la Diputació de Girona i els 10.566,70€ restants amb recursos propis (veure la modificació de pressupost municipal MC2020-21).

Aquest contracte es va adjudicar a Electricitat Boquet SL, mitjançant adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que podeu consultar fent clic aquí.

La voluntat de l’equip de govern és anar avançant per fases en la substitució de l’enllumenat públic per tal de completar el desplegament de les làmpades led a tot el municipi.

Al marge del contracte anterior, el passat 11 de maig, mitjançant acord de Junta de Govern Local, l’Ajuntament va acordar adjudicar a la mateixa empresa, Electricitat Boquet SL, per 14.816€, més 3.111,36€ d’IVA, el manteniment de la xarxa d’enllumenat públic que encara no compta amb tecnologia led.

Aquest segon contracte té una durada d’un any i tampoc es pot prorrogar.

Licitació: adaptació del Centre Cívic accessibilitat i incendis

El dimarts 16 de juny de 2020 es va obrir la licitació per executar el Projecte tècnic de les mesures d’adaptació en matèria contra incendis i accessibilitat al Centre Cívic (fase1).

El projecte, que es va aprovar inicialment mitjançant decret d’alcaldia de 22 de maig de 2020 (2020DECR000213) i que està exposat al públic fins el 9 de juliol, preveu un pressupost d’execució del contracte de 113.420,15 € amb l’IVA inclòs.

Les empreses interessades a participar a la licitació tenen fins el 6 de juliol per presentar les seves ofertes. Trobareu tota la informació relativa a l’expedient de contractació en el Perfil del  contractant de l’Ajuntament, accesible aquí.

Trobareu aquí el projecte, que ha estat redactat per l’enginyer tècnic municipal i que va tenir un cost de 2.964,50€ (iva inclòs).

Per finançar l’actuació, l’Ajuntament compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 90.000€.

Aprovada inicialment la desclassificació del SUD3

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment la desclassificació del sector conegut com a SUD3, on s’havia començat a tramitar un pla parcial de desenvolupament urbanístic.

La decisió de desclassificar aquest sector es va prendre per unanimitat dels grups polítics del Consistori (Gent de Palau-AM, Junts per Palau i Alternativa x Tothom) durant el ple extraordinari que va fer-se ahir.

El sector conegut com a SUD3 està format majoritàriament per uns terrenys que queden per sobre del restaurant Casa Carmeta i també per uns terrenys que hi ha a la part baixa del nucli urbà, propers a la carretera que porta cap a Pau.

El 19 de març de l’any passat, un propietari de terrenys del SUD-3 va demanar a l’Ajuntament una suspensió de la tramitació d’aquest pla parcial i que s’estudiés la possibilitat de modificar el planejament per tal de desclassificar els terrenys.

El Ple de l’Ajuntament d’1 d’abril de 2019, amb els vots a favor de l’equip de govern de llavors (Gent de Palau i Alternativa x Tothom) i les abstencions del PDeCAT, va acordar suspendre pel termini d’un any la tramitació del pla parcial del SUD-3.

Donant compliment al mateix acord de ple, l’Ajuntament va encarregar també la redacció d’un estudi tècnic per determinar si era procedent o no modificar la classificació del sòl en aquest sector, tal com havia demanat el veí afectat.

L’estudi tècnic va assenyalar que “no és recomanable mantenir les condicions de desenvolupament que planteja el POUM pel SUD3” i que calia plantejar-se la via de la desclassificació, o bé la de la reducció de la superfície urbanitzable.

Després de consensuar la decisió amb l’oposició, l’equip de govern va acordar, mitjançant acord de junta del passat 27 de gener, encarregar els treballs per redactar la proposta de modificació de planejament que ara s’ha aprovat inicialment.

L’acord pres ahir arriba després que en el ple de 28 de maig, un cop superada la moratòria d’un any, l’Ajuntament aprovés, també per unanimitat dels tres grups polítics del Consistori, suspendre la tramitació de l’aprovació inicial del pla parcial.

La modificació de planejament que ara l’Ajuntament ha aprovat inicialment s’exposarà al públic i es notificarà als interessats, es tornarà a portar al Ple per fer l’aprovació provisional, un cop considerades les al·legacions que puguin presentar-se, i finalment es trametrà a Urbanisme per a l’aprovació definitiva. 

En un altre punt de l’ordre del dia del mateix ple d’ahir, l’Ajuntament va acordar, amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, i els vots en contra de Junts per Palau, aprovar provisionalment la modificació puntual número 2 del POUM, que canvia molts aspectes del planejament urbanístic actual.

Podeu veure aquí el document que es va aprovar ahir provisionalment i que ara l’Ajuntament trametrà a Urbanisme per fer l’aprovació definitiva.

Trobareu aquí tots els punts de l’ordre del dia del ple d’ahir.

Aprovat inicialment el projecte de millora del camí vell de Roses

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment el projecte de pavimentació del camí vell de Roses, neteja de vorals i construcció de cunetes, que té un pressupost d’execució de 22.727,27€ + 4.772,73€ d’IVA.

El projecte contempla l’arranjament del ferm d’aquest camí i planteja actuacions específiques a les 4 parts que estan més deteriorades: compactació en un primer tram, pavimentació amb formigó a la baixada del rec de la Fontasia i a l’arribada al camí de la Creu i desbrossada, reomplert i compactació al tram que limita amb Roses (veure foto).

Aquesta actuació és una de les quatre propostes que van resultar guanyadores durant els pressupostos participatius del 2019, juntament amb el muntatge audiovisual a la biblioteca (projector, altaveus, pantalla i ordinador), que ja està fet; la instal·lació de les minideixalleries, que també s’ha fet, i la reforestació amb alzines, que encara està pendent d’executar-se.

La redacció del projecte de millora del camí vell de Roses es va encarregar a l’empresa Okean Consulting and Management Group SL per 2.872,50€ (iva inclòs), es va aprovar per decret d’alcaldia de 21 de maig (2020decr000209) i estarà exposat al públic fins el 9 de juliol per tal que hi pugueu presentar al·legacions.

Un cop superada l’aprovació inicial, es farà l’aprovació definitiva i finalment es contractaran els treballs.

Podeu consultar aquí el projecte.

Dilluns 15 de juny reobre el dispensari

El proper dilluns 15 de juny tornarà a obrir el dispensari mèdic de Palau-saverdera, segons han comunicat avui des de l’Institut Català de la Salut (ICS) a l’Ajuntament.

L’alcaldessa, Isabel Maria Cortada, i la regidora de Salut, Gladys López, s’han reunit aquest matí amb els responsables del CAP de Roses per conèixer de primera mà com es planifica la reobertura de l’equipament.

La regidora de Salut explica que les mesures que s’adoptaran a partir de dilluns són comunes a totes les àrees bàsiques de salut gestionades per l’ICS i que no són, en cap cas, decisions preses des de l’ajuntament.

El dispensari obrirà els dilluns, dimecres i divendres, de 8h a 11.30h.

Per anar al dispensari caldrà demanar sempre cita prèvia i ja no està permès anar a l’equipament per esperar el teu torn. La cita prèvia es pot demanar per telèfon (933268901), per internet (http://ics.gencat.cat) o amb l’app ‘La meva salut’.

Un cop tingueu la cita concedida, haureu d’anar al dispensari complint les següents mesures de seguretat:

 • haureu d’anar-hi sols, sense acompanyants, a excepció dels menors d’edat i de les persones dependents.
 • haureu de ser puntuals al màxim per evitar aglomeracions. Tingueu en compte que la sala d’espera està inhabilitada.
 • haureu d’accedir-hi amb mascareta quirúrgica i guants posats.
Gladys López, que combina la tasca a l’ajuntament amb l’activitat professional com a sanitària,  demana la col·laboració de tothom per complir amb aquestes mesures de seguretat que, segons considera, “tenen per objecte protegir-nos i protegir els altres”.
 
La regidora explica també que els nous protocols de treball de l’ICS, pel que fa referència al funcionament dels centres de salut “en aquesta nova normalitat”, donen prioritat a l’atenció domiciliària, telefònica i virtual, per davant de les visites presencials.
 
Recordeu que si teniu una urgència vital, heu de trucar al 061.
 
En el cas que no tingueu assignat el vostre metge de capçalera a Palau-saverdera, heu de concertar una visita al CAP de Roses i ho heu de fer trucant al 972153759. Les persones que estan pendents de proves i seguiments rebran trucades directament des del seu consultori local per concretar dia i hora de visita i no cal que truquin per reclamar la cita.

Nova distinció per a la transparència de la web de l’Ajuntament

El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma ha concedit, per cinquè any consecutiu, el segell Infoparticipa a la web de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

El segell serveix per certificar els espais web dels ajuntaments catalans que destaquen per un bon nivell de transparència i de qualitat informativa. Per fer l’avaluació es fan servir 48 indicadors, dels quals, la web de l’Ajuntament en compleix 45.

Podeu consultar aquí els resultats de l’avaluació.

L’acte institucional d’entrega del segell encara no s’ha pogut celebrar com a conseqüència de successius ajornaments derivats de l’estat d’alarma, però el consell certificador va aprovar el passat 5 de juny la proposta de segells de l’equip avaluador i els resultats ja són oficials.

Els resultats de l’avaluació que ara s’han fet públics estan basats en els continguts de la pàgina web de l’ajuntament durant l’any 2019. El passat mes de març, es va canviar el disseny i esquema de navegació de la web per fer-la més accessible i entenedora.

Ple a l’Ajuntament: 15 de juny (13.30h al Centre Cívic)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dilluns 15 de juny de 2020, a les 13.30h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

 1. Assabentament de l’informe d’intervenció, de data 1 de juny de 2020, dels resultats del control intern que s’estableix a l’article 213 del TRLRHL, de l’exercici 2019.
 2. Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 2 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera.
 3. Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació inicial de la modificació puntual número 4 del Pla d’ordenació urbanística municipal de Palau-saverdera.

El Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

L’Ajuntament suspèn la tramitació del Pla Parcial del SUD3

L’Ajuntament ha acordat suspendre la tramitació per a l’aprovació inicial del Pla Parcial del sector conegut com a SUD3, que està situat majoritàriament per sobre del restaurant Casa Carmeta.

La decisió es va prendre per unanimitat de tots els grups polítics representats al Consistori durant el ple que es va celebrar dijous passat perquè, tal com recull la proposta aprovada, el Pla Parcial incompleix la normativa en 15 aspectes.

En el mateix punt de l’ordre del dia es va considerar exhaurit el termini d’un any de suspensió de plans urbanístics, així com l’atorgament de llicències que afectava aquest sector des del 15 de maig del 2019.

En paral·lel a aquest acord, l’Ajuntament ja ha encarregat els treballs encaminats a modificar el Pla General, de manera que els terrenys compresos dins del SUD3 deixin de ser urbanitzables.

A la mateixa sessió es va donar compte de dues modificacions del pressupost municipal per tal d’assegurar el finançament de dues actuacions importants: la substitució de part de l’enllumenat públic del nucli urbà per lluminàries Led i l’adequació del Centre Cívic a la normativa contra incendis i d’accessibilitat.

El contracte de substitució de l’enllumenat té un cost de 40.566,70 (IVA inclòs), dels quals, 30.000€ es pagaran amb una subvenció de la Diputació de Girona i els 10.566,70€ restants amb recursos propis (veure la modificació MC2020-21). Aquest contracte s’ha adjudicat a Electricitat Boquet SL, mitjançant adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

El projecte contra incendis i accessibilitat del Centre Cívic (fase 1), que properament es licitarà, té un cost de 113.420,15€‬ (iva inclòs), dels quals, 90.000€ provindran d’una segona subvenció que ha concedit la Diputació i els 23.420,15€ restants es pagaran amb recursos propis (veure MC2020-22)

Durant la mateixa sessió de ple es va aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals i inicialment el projecte executiu de la franja de protecció perimetral. Ambdós documents es varen aprovar per unanimitat.

Es va rebutjar la proposta de l’equip de govern d’aprovació del projecte per tancar la part de baix de la nova plaça de Can Lluent i convertir l’espai en un magatzem perquè els dos grups de l’oposició van votar-hi en contra.

El Ple es va celebrar de manera excepcional a la sala gran del Centre Cívic, per tal de garantir les distàncies de seguretat entre els assistents i es va gravar. Podeu veure aquí l’enregistrament.

La sessió es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu veure a partir del moment 1h 13’ de la gravació.

Trobareu aquí tots els punts de l’ordre del dia.