Reconeixements per la transparència i la maduresa digital

L’Ajuntament ha rebut recentment dues distincions que acrediten, per una banda, un bon nivell de transparència i de qualitat de la informació que podeu trobar penjada a la web municipal, i per altra banda, un bon nivell de maduresa digital. La distinció per la transparència, que es coneix amb el nom de segell Infoparticipa, la va concedir el Grup d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègica i Transparència) el passat 20 de març en un acte celebrat a la sala d’actes del rectorat de la Universitat Autònoma. La web de l’Ajuntament compleix tots els indicadors que es fan servir cada any per avaluar el grau de compliment dels requeriments de publicitat activa que estableix la Llei de Transparència….

Exposat al públic el pla per eliminar les barreres arquitectòniques del poble

El Ple de l’Ajuntament de 26 de gener va acordar, per unanimitat dels tres grups polítics, aprovar inicialment el Pla d’Accessibilitat del municipi, la redacció del qual s’havia encarregat a l’arquitecta Maria Mercè Corominas i Noguera per 17.992,70 euros (IVA inclòs). Aquest document és una eina que identifica les barreres arquitectòniques en tres àmbits de la població (via pública, edificis i transports), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui accessible. Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial i d’inici del termini d’exposició al públic. Podeu consultar el document fent clic aquí i teniu fins el 18 d’abril…

Oberta consulta pública sobre la nova ordenança de convivència

El Ple de l’Ajuntament del 26 de gener va acordar, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició, iniciar els tràmits per redactar la nova ordenança de civisme i convivència. S’obre ara un termini de consulta pública perquè qualsevol persona pugui donar la seva opinió sobre la memòria que justifica aquesta actuació i sobre l’esborrany d’ordenança que servirà de base en aquest procediment (feu clic aquí per veure aquests documents) Podeu fer-nos arribar la vostra opinió sobre la memòria i sobre qualsevol aspecte de l’esborrany fins el 22/03/2023 mitjançant un correu electrònic enviat a premsa@palau-saverdera.cat; o bé presencialment a l’Ajuntament. Un cop s’hagin rebut totes les aportacions, una comissió s’encarregarà d’analitzar-les i de valorar…

Aclariments de l’Ajuntament sobre el tercer carril de l’entrada del Mas Isaac

Aclariments de l’Ajuntament de Palau-saverdera sobre el tercer carril que s’ha construït a la carretera Gi-610, per entrar a la urbanització del Mas Isaac: El POUM fa referència a la construcció d’una rotonda, però lliga la seva construcció amb el desenvolupament del Pitch&Putt, que està previst a l’altra banda de la carretera. No és cert que s’incompleixi el POUM perquè de moment no hi ha cap previsió de desenvolupament d’aquest sector al qual es fa referència. Si algun dia es desenvolupa, serà aleshores quan s’haurà de construir la rotonda. L’any 2006 es va aprovar el projecte d’urbanització del Pla Parcial 8 de les antigues Normes Subsidiàries, que es va incorporar posteriorment al Sector SUD 6 del POUM i que ara…

Tot a punt perquè les càmeres lectores de matrícules funcionin amb plenes garanties

El Ple de l’Ajuntament del passat dijous 26 de gener va aprovar per unanimitat la proposta de conveni que ha de permetre el funcionament amb plenes garanties de les càmeres lectores de matrícules, que s’han instal·lat recentment a diferents punts del poble. Les càmeres, situades a l’avinguda Catalunya del Mas Isach, al carrer Urgell, al camí de la Creu i a la part baixa del carrer Nou, estan en funcionament des de final d’estiu, però encara no estaven connectades amb els servidors dels Mossos d’Esquadra. Ara està en tràmit la signatura del conveni amb el departament d’Interior de la Generalitat per permetre aquesta connexió, de manera que les imatges puguin ser considerades proves vàlides a qualsevol procediment judicial que pugui…

Ple a l’Ajuntament: 26 de gener (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 26 de gener, a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24/11/2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 01/12/2022. 3.- Assabentament del decret de l’alcaldia 2022DECR000687 de 22 de desembre, de reconeixement extrajudicial de crèdits 4.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del conveni de col·laboració entre el departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Palau-saverdera en matèria de videovigilància 5.- Proposta d’alcaldia presidència per l’adhesió al conveni marc de col·laboració referent a les aportacions econòmiques establertes…

Mesures per evitar la propagació de la grip aviària

Europa pateix la major epidèmia de grip aviària (Influença aviària d’Alta Patogenicitat) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment i ja s’han hagut de sacrificar 47,7 milions d’aus de corral a les explotacions afectades. Palau-saverdera està en zona d’especial vigilància i cal aplicar mesures de prevenció, que afecten als propietaris de granges i a les persones que tenen aus per a l’autoconsum domèstic. Cal evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres: els corrals han d’estar tancats o enreixats, cap objecte o material que hagi estat en contacte amb l’exterior pot entrar dins del corral sense ser desinfectat, el pinso utilitzat s’ha de mantenir en sitges o recipients tancats i…

Justificació de la subvenció rebuda per les entitats del poble

Mitjançant decret d’alcaldia número 2022DECR000684 de 21/12/2022, es va resoldre la convocatòria de subvencions a les entitats del poble per les activitats dutes a terme durant el 2022. Si sou el representant d’alguna de les entitats subvencionades, teniu ara un mes, des de la recepció de la notificació del decret, per justificar la subvenció que us ha estat concedida. Aquest tràmit només es pot fer per internet. Heu d’omplir la instància genèrica, que trobareu fent clic aquí i adjuntar-hi el compte justificatiu que trobareu fent clic aquí.

Convocatòria de subvencions pel material acadèmic de l’ESO

Des d’avui fins el 16 de gener podeu presentar la vostra sol·licitud per beneficiar-vos de la subvenció que dona cada any l’Ajuntament per finançar la compra de material acadèmic obligatori de l’ESO. Els beneficiaris d’aquestes subvencions han de complir les següents condicions: Estar empadronats a Palau-saverdera i tenir la residència efectiva en el municipi al llarg del curs pel qual se sol·licita l’ajut. Estar matriculats en el curs pel qual es demana l’ajut. Haver utilitzat al llarg del curs el material acadèmic pels qual s’ha rebut una subvenció en la convocatòria anterior, de conformitat amb l’informe del centre educatiu. Poden fer la sol·licitud els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda…

Aprovat inicialment el pressupost del 2023

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost municipal de l’any que ve, amb un import global de 2.162.159,97€. És el primer pressupost que s’aprova un cop l’Ajuntament ja està alliberat del pagament dels 100.000€ que s’han pagat durant quatre anys com a indemnització a la part demandant del litigi del Sun Village, la qual cosa ha permès disposar d’aquests diners per altres necessitats. S’incrementa notablement el capítol de despeses corrents respecte el pressupost del 2022 per l’augment del cost de l’electricitat (35.000€ més), per l’increment del cost del gasoil de la calefacció de l’escola i de la llar d’infants (15.000€ més), per l’augment de la dotació prevista a la partida de manteniment d’infraestructures i béns naturals (que s’incrementa…