Ordenances fiscals d’anys anteriors

Any 2021

MODIFICACIONS D’ORDENANCES FISCALS QUE VAN ENTRAR EN VIGOR L’1 DE GENER DE 2021

Fent clic aquí trobareu les modificacions d’ordenances fiscals que es van començar a aplicar l’1 de gener de 2021. Aquestes modificacions ja estan incorporades en el redactat de les ordenances que podeu consultar en el llistat d’aquesta pàgina.

 MODIFICACIÓ DE TARIFES DE LA PISCINA (ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15)

En el Ple de 25 de març de 2021 es va acordar aprovar provisionalment la modificació del quadre de taxes per a la prestació del servei públic de piscina municipal, que està inclòs a l’annex 5 de l’Ordenança fiscal número 15.

Les modificacions aprovades inicialment per Ple van estar exposades al públic del del 9 d’abril fins el 21 de maig, i no s’hi van presentar al·legacions.

L’anunci de l’aprovació definitiva va sortir publicat al BOP de 7 de juny de 2021.

Podeu consultar l’expedient fent clic aquí.

En el llistat d’ordenances que hi ha en aquesta pàgina trobareu el cos de l’ordenança abans i després de la modificació.

Any 2020

Any 2019

Comments are closed.