Oberta la licitació per a la gestió de la piscina municipal

Des d’avui i fins el 25 d’abril podeu presentar les vostres ofertes per fer-vos càrrec de la gestió de la piscina municipal de Palau-saverdera, així com de l’explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo que forma part del mateix equipament.

El contracte amb l’anterior concessionària estava vençut des del 30 d’octubre del 2019. L’Ajuntament havia concedit una primera pròrroga d’un any, però el Ple de 26 de novembre de l’any passat va acordar no concedir una segona pròrroga per cobrir la temporada actual.

Durant el Ple del passat 25 de març, es va aprovar, amb l’abstenció d’Alternativa x Tothom, iniciar l’actual expedient de contractació, així com els plecs de clàusules que regiran la licitació i que ja podeu consultar en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament.

Es tracta d’un contracte amb una durada inicial de 4 anys i dues possibles pròrrogues d’un any cadascuna. L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del subministrament d’aigua i electricitat i del manteniment de les piscines.

El plec de clàusules administratives estableix un cànon bàsic (millorable a l’alça) de 1.000€ més IVA a l’any que haurà de pagar l’empresa concessionària. També s’haurà de fer càrrec de la neteja de les instal·lacions i del manteniment de la jardineria.

Per altra banda, el concessionari percebrà com a retribució l’import íntegre de les tarifes que abonin els usuaris de la piscina, així com els ingressos que pugui obtenir a partir de la gestió que faci del bar-restaurant.

La piscina haurà d’estar oberta i operativa del 15 de juny a l’11 de setembre, però el concessionari podrà explotar el bar-restaurant i la zona d’esbarjo de manera ininterrompuda durant tot l’any, mentre duri la concessió.

A la mateixa sessió de Ple, i amb els vots a favor de tots els grups polítics, es va aprovar inicialment la modificació de les tarifes que pagaran els usuaris de la piscina a partir d’aquest estiu, en el sentit que podeu veure aquí.

Altres punts del Ple de 25 de març
L’equip de govern va donar compte al Ple d’un acord de junta mitjançant el qual es va aprovar la proposta de l’empresa concessionària de la llar d’infants d’ampliar la plantilla amb una nova educadora per l’obertura d’una nova unitat de P0.

Amb l’única abstenció de la regidora de Junts per Palau, Danielle van der Kleyn, es va aprovar una moció presentada conjuntament pel seu propi grup polític i Gent de Palau-AM, que reclama a les Corts espanyoles que tramiti una llei d’amnistia, a la vegada que exigeix la llibertat dels presos i les preses polítiques.

Amb els vots a favor dels grups de l’oposició es va aprovar una moció d’Alternativa x Tothom que demana a l’equip de govern que presenti de manera individualitzada les propostes de modificació de pressupost que puguin sorgir, de manera que no s’hagin de votar de manera conjunta.

El Ple es va tancar amb el torn de precs i preguntes que podeu veure a partir del moment 1h44’35” de la gravació.

Trobareu aquí tots els punts que van formar part de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.