Ple a l’Ajuntament: 23 de juliol (19h al Centre Cívic)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 23 de juliol de 2020, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

 1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 28 de maig de 2020.
 2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 15 de juny de 2020.
 3. Assabentament del decret núm. 2020DECR000231, de 5 de juny de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-23.
 4. Assabentament del decret núm. 2020DECR000278, de 15 de juliol de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-24.
 5. Assabentament del decret núm. 2020DECR000281, de 16 de juliol de 2020, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2020-25.
 6. Proposta al departament de treball, afers socials i families de la generalitat de Catalunya de les dues festes locals del municipi de Palau-saverdera per a l’any 2021.
 7. Proposta de l’alcaldia, d’aprovació del coeficient de revisió de preus del contracte de gestió del servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, pel període 1 de gener al 31 de desembre de 2020.
 8. Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació de l’informe de revisió del balanç econòmic del curs 2019/2020 per efecte de la pandèmia COVID-19 i el tancament per confinament de la llar d’infants, i d’aprovació inicial de la modificació de crèdit 2020-26 (exp X2020000705) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.
 9. Proposta d’alcaldia presidència per l’esmena d’errors materials i de ratificació de l’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual número 2 del POUM.
 10. Assumptes urgents.
 11. Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i que podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.