Acabada la tanca per a rèptils i amfibis al Mas Oriol

Ja han acabat els treballs que s’han fet a cada costat del rec del mas Oriol per evitar l’atropellament de rèptils i amfibis que transiten de la muntanya cap a la plana i a l’inrevés.

A uns quants metres a cada costat del rec, en paral·lel al carrer que conecta el nucli amb el Mas Isach, s’ha col·locat una petita tanca que condueix els animals cap a la llera, de manera que no han de trepitjar l’asfalt.

Aquest és un lloc de pas freqüent per a animals com la salamandra, el vidriol, les serps i els tritons i és per aquesta raó que l’Ajuntament, amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, hi ha volgut actuar.

La redacció de la memòria i del projecte es va encarregar a Medis Enginyeria Ambiental i Agroindustrial SLP per 5.324€ (iva inclòs) i l’empresa Drim Medi Ambient SL ha executat els treballs, que han tingut un cost de 25.668,53€ (iva inclòs).

Per finançar l’actuació, l’Ajuntament compta amb una subvenció de 10.000€ de la Diputació de Girona i ha demanat una altra subvenció de 16.326,70€ a la Generalitat.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.