Adjudicada la piscina, control d’accés i canvi de tarifes

El Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera del passat 27 de maig va acordar, per unanimitat, adjudicar el contracte de concessió del servei de la piscina municipal a Antonio Viñales Moreno.

L’adjudicatari gestionarà la piscina durant 4 anys, que es poden prorrogar durant dos anys més, així com el bar restaurant i la zona d’esbarjo que hi ha en el mateix equipament.

L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del subministrament d’aigua i electricitat i del manteniment de les piscines, mentre que el concessionari assumirà el cost de la neteja de les instal·lacions i del manteniment de la jardineria.

Antonio Viñales pagarà un cànon anual a l’Ajuntament de 1.150,00€ més 241,50€ d’IVA i obtindrà, com a contraprestació, l’import íntegre de les tarifes que abonin els usuaris, així com els ingressos que s’obtinguin del bar-restaurant.

La piscina haurà d’estar oberta i operativa del 15 de juny a l’11 de setembre, però el concessionari podrà explotar el bar-restaurant i la zona d’esbarjo de manera ininterrompuda durant tot l’any, mentre duri la concessió.

El contracte va sortir a concurs el 30 de març i es van presentar dues ofertes. L’oferta d’Antonio Viñales va quedar classificada en segon lloc, però el primer classificat va renunciar a formalitzar el contracte i, tal com estava establert a les clàusules, la licitació es va resoldre a favor del segon.

El contracte es va signar ahir dimarts 1 de juny. Feu clic aquí si voleu accedir als documents més importants del procés de contractació (plecs de clàusules, acta de la mesa de contractació i certificat d’acord d’adjudicació).

Control d’accés i canvi de tarifes
Al marge del procediment que s’ha dut a terme per trobar un nou concessionari, l’Ajuntament posarà en marxa aquesta temporada una plataforma online per gestionar els abonaments i les entrades a la piscina.

Aquesta solució informàtica, que té un cost de 3.751,00 (IVA inclòs) es va contractar, per acord de Junta de Govern de 9 de març de 2021, a l’empresa Novostorm Software i Tecnologia SLU, que ja hi està treballant.

Hi haurà canvis també a les tarifes que pagaran els usuaris per accedir a la piscina. Durant el Ple de 25 de març, amb els vots a favor de tots els grups polítics, es va acordar modificar les tarifes en el sentit que podeu veure aquí.

El quadre de tarifes que estarà vigent aquesta temporada queda recollit a la taula següent:

Aquestes tarifes s’han exposat al públic i no s’hi han presentat al·legacions. Properament sortirà publicat al BOP l’anunci d’aprovació definitiva.

Més informació de la mateixa sessió de Ple
Bookmark the permalink.

Comments are closed.