Ple a l’Ajuntament: 27 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 27 de maig de 2021, a les 19h.

Donada la situació actual, i per tal de garantir la distància de seguretat entre els assistents, la sessió es farà a la sala gran del Centre Cívic.

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 25 de març de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 7 de maig de 2021.

3.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 12/05/2021, de control permanent planificable, sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, de l’exercici 2020.

4.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 12/05/2021, de control permanent planificable, sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte 413), de l’exercici 2020.

5.- Assabentament de l’informe d’intervenció de 12/05/2021, de control permanent planificable, d’auditoria del registre comptable de factures, de l’exercici 2020.

6.- Proposta de l’alcaldia, de designació d’una persona interlocutora en representació de l’Ajuntament, al programa de la carta europea del turisme sostenible al cap de Creus 2020-2024.

7.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació del conveni de col·laboració amb el departament d’interior per a l’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergència i seguretat de Catalunya (RESCAT) per a la coordinació en matèria de protecció civil.

8.- Proposta de l’alcaldia, d’adhesió als convenis subscrits entre l’AEAT i la FEMP, en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals, i en matèria de subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals.

9.- Proposta de l’alcaldia, d’adhesió a l’associació Alt Empordà Turisme.

10.- Proposta de l’acaldia, d’adhesió de l’Ajuntament de Palau-saverdera al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).

11.- Proposta d’acord per l’aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil (DUPROCIM) de Palau-saverdera.

12.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial de l’avantprojecte de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Palau-saverdera.

13.- Proposta de l’alcaldia, d’adjudicació del contracte de concessió del servei de piscina municipal i explotació del bar-restaurant i la zona d’esbarjo.

14.- Moció dels grups polítics municipals de gent de Palau – Acord municipal, Junts per Palau i Alternativa per Tothom, de suport de les energies renovables i la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial a la comarca de l’Alt Empordà.

15.- Assumptes urgents.

16.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.