Aprovat inicialment el pressupost del 2023

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost municipal de l’any que ve, amb un import global de 2.162.159,97€.

És el primer pressupost que s’aprova un cop l’Ajuntament ja està alliberat del pagament dels 100.000€ que s’han pagat durant quatre anys com a indemnització a la part demandant del litigi del Sun Village, la qual cosa ha permès disposar d’aquests diners per altres necessitats.

S’incrementa notablement el capítol de despeses corrents respecte el pressupost del 2022 per l’augment del cost de l’electricitat (35.000€ més), per l’increment del cost del gasoil de la calefacció de l’escola i de la llar d’infants (15.000€ més), per l’augment de la dotació prevista a la partida de manteniment d’infraestructures i béns naturals (que s’incrementa 15.000€) i per l’augment en 12.423,90€ dels costos associats al tractament dels residus domèstics.

Dins del mateix capítol també puja notablement la partida reservada per a la llar d’infants perquè, entre altres raons,  aquest curs la Generalitat es farà càrrec del cost del servei per a les famílies d’Infantil 2  i això obligarà a l’Ajuntament ha avançar el pagament d’aquestes quotes a l’empresa concessionària per un import estimat de 36.800€. 

L’altra partida que augmenta notablement dins del capítol de despeses corrents és la que està reservada als serveis tècnics municipals, que s’incrementa en  23.932,01€ perquè cal preveure el pagament de la persona que s’ha contractat per donar suport a l’àrea d’Urbanisme, mentre que la persona que abans estava adscrita a aquesta àrea continuï presentant els seus serveis com a secretària-interventora amb caràcter accidental.

Com ja s’ha indicat anteriorment, l’import previst per a inversions s’incrementa de manera important (116.867,43€ més que en el pressupost del 2022) perquè ja està pagada la totalitat de la indemnització del Sun Village i perquè l’any que ve, l’Ajuntament comptarà amb una subvenció de 55.340,95€ del Pla únic d’Obres i Serveis de la Generalitat. Tant una cosa com l’altra, faciliten molt la capacitat d’inversió.

De major a menor import, aquestes són les inversions previstes per l’any que ve:

  • Millora espai municipal Can Lluent: 81.444,24€
  • Repavimentació d’un tram del c. Serra Verdera: 50.000,00€
  • Punt de càrrega de vehicles elèctrics: 22.000,00€
  • Substitució làmpades de vapor de mercuri per leds: 21.104,22€
  • Complements camp de futbol: 20.000,00€
  • Millores en infraestructures: 10.475,06€
  • Instal·lació plaques solars 6.000,00€

Pel que fa referència a l’apartat d’ingressos del pressupost és destacable, a part de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis que ja s’ha comentat anteriorment, l’increment en 27.000,00€ dels ingressos obtinguts per la recaptació de les ‘plusvàlues’ i els 121.800€ que l’Ajuntament espera rebre per la venda del pis de titularitat municipal que hi ha al carrer Paní.

Feu clic aquí si voleu veure amb detall totes les partides que formen part del pressupost pel 2023, que ara està exposat al públic. Aquest document, que és fruit del treball conjunt que hi ha hagut entre l’equip de govern i els dos grups de l’oposició es va aprovar en el Ple d’1 de desembre de 2022, amb els vots a favor dels primers i les abstencions de l’oposició.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.