Aprovat definitivament el pressupost del 2023

El 29 de desembre va quedar aprovat definitivament el pressupost del 2023 i el 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci corresponent. El pressupost s’ha aprovat tal com es va aprovar inicialment en el Ple de l‘1 de desembre perquè durant el termini d’exposició al públic no s’hi van presentar al·legacions. L’Ajuntament preveu fer inversions aquest any per import de 211.023,52€. Trobareu a la taula següent les actuacions previstes en aquest capítol, amb el seu corresponent finançament: ACTUACIÓ IMPORT FINANÇAMENT MILLORA ESPAI MUNICIPAL CAN LLUENT 81.44,24€ Amb una subvenció de 55.340,95€ de la Generalitat, 6.778,35€ de recursos propis i 19.324,94€ de la venda del pis del carrer Paní. REPAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL C….

Aprovat inicialment el pressupost del 2023

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment el pressupost municipal de l’any que ve, amb un import global de 2.162.159,97€. És el primer pressupost que s’aprova un cop l’Ajuntament ja està alliberat del pagament dels 100.000€ que s’han pagat durant quatre anys com a indemnització a la part demandant del litigi del Sun Village, la qual cosa ha permès disposar d’aquests diners per altres necessitats. S’incrementa notablement el capítol de despeses corrents respecte el pressupost del 2022 per l’augment del cost de l’electricitat (35.000€ més), per l’increment del cost del gasoil de la calefacció de l’escola i de la llar d’infants (15.000€ més), per l’augment de la dotació prevista a la partida de manteniment d’infraestructures i béns naturals (que s’incrementa…

Ple a l’Ajuntament: 1 de desembre (14h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà l’1 de desembre, a les 14h a la sala de plens: 1.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 2022-20 (X2022001518.) 2.- Proposta de l’alcaldia presidència d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2023. 3.- Proposta d’alcaldia presidència per l’adhesió a l’acord entre CCOO, UGT, ACM I FMC en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la llei 20/2021, de 28 de desembre. El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.