Cost dels serveis que presta l’ajuntament (any 2020)

Els ajuntaments han de trametre cada any al ministeri d’Hisenda la informació relativa al cost efectiu dels serveis de l’exercici econòmic que ja està liquidat.

A partir de la darrera tramesa amb informació sobre el cost efectiu dels serveis del 2020, s’ha elaborat la informació que podeu veure a la imatge  següent.

Si voleu la mateixa informació amb més detall, feu clic aquí.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.