Descomptes a les escombraries per a indústries i comerços

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat diverses reduccions a la quota d’escombraries que paguen els comerços i les indústries del municipi com a conseqüència dels efectes econòmics que van suportar durant la declaració del primer estat d’alarma, entre el 14 de març i el 21 de juny.

Les reduccions que s’aplicaran en cada cas estan resumides a la taula següent (la podeu ampliar fent clic a la imatge):

Les reduccions s’aplicaran d’ofici a totes les activitats, sense necessitat que els seus titulars en sol·licitin la seva aplicació.

Malgrat això, els titulars dels comerços o indústries que puguin acreditar un temps d’afectació superior al que s’indica, podran sol·licitar un increment de l’import a reduir mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud i aportant la documentació acreditativa de l’afectació.

La decisió d’aplicar aquestes reduccions es va prendre durant la Junta de Govern que es va celebrar el passat dimarts 27 d’octubre i l’Ajuntament no descarta que s’acabin aprovant noves reduccions, derivades de la declaració de l’actual estat d’alarma.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.