L’Ajuntament suspèn la tramitació del Pla Parcial del SUD3

L’Ajuntament ha acordat suspendre la tramitació per a l’aprovació inicial del Pla Parcial del sector conegut com a SUD3, que està situat majoritàriament per sobre del restaurant Casa Carmeta.

La decisió es va prendre per unanimitat de tots els grups polítics representats al Consistori durant el ple que es va celebrar dijous passat perquè, tal com recull la proposta aprovada, el Pla Parcial incompleix la normativa en 15 aspectes.

En el mateix punt de l’ordre del dia es va considerar exhaurit el termini d’un any de suspensió de plans urbanístics, així com l’atorgament de llicències que afectava aquest sector des del 15 de maig del 2019.

En paral·lel a aquest acord, l’Ajuntament ja ha encarregat els treballs encaminats a modificar el Pla General, de manera que els terrenys compresos dins del SUD3 deixin de ser urbanitzables.

A la mateixa sessió es va donar compte de dues modificacions del pressupost municipal per tal d’assegurar el finançament de dues actuacions importants: la substitució de part de l’enllumenat públic del nucli urbà per lluminàries Led i l’adequació del Centre Cívic a la normativa contra incendis i d’accessibilitat.

El contracte de substitució de l’enllumenat té un cost de 40.566,70 (IVA inclòs), dels quals, 30.000€ es pagaran amb una subvenció de la Diputació de Girona i els 10.566,70€ restants amb recursos propis (veure la modificació MC2020-21). Aquest contracte s’ha adjudicat a Electricitat Boquet SL, mitjançant adhesió a l’acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

El projecte contra incendis i accessibilitat del Centre Cívic (fase 1), que properament es licitarà, té un cost de 113.420,15€‬ (iva inclòs), dels quals, 90.000€ provindran d’una segona subvenció que ha concedit la Diputació i els 23.420,15€ restants es pagaran amb recursos propis (veure MC2020-22)

Durant la mateixa sessió de ple es va aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis forestals i inicialment el projecte executiu de la franja de protecció perimetral. Ambdós documents es varen aprovar per unanimitat.

Es va rebutjar la proposta de l’equip de govern d’aprovació del projecte per tancar la part de baix de la nova plaça de Can Lluent i convertir l’espai en un magatzem perquè els dos grups de l’oposició van votar-hi en contra.

El Ple es va celebrar de manera excepcional a la sala gran del Centre Cívic, per tal de garantir les distàncies de seguretat entre els assistents i es va gravar. Podeu veure aquí l’enregistrament.

La sessió es va tancar amb el torn de precs i preguntes, que podeu veure a partir del moment 1h 13’ de la gravació.

Trobareu aquí tots els punts de l’ordre del dia.

Bookmark the permalink.