Aprovada inicialment la desclassificació del SUD3

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment la desclassificació del sector conegut com a SUD3, on s’havia començat a tramitar un pla parcial de desenvolupament urbanístic.

La decisió de desclassificar aquest sector es va prendre per unanimitat dels grups polítics del Consistori (Gent de Palau-AM, Junts per Palau i Alternativa x Tothom) durant el ple extraordinari que va fer-se ahir.

El sector conegut com a SUD3 està format majoritàriament per uns terrenys que queden per sobre del restaurant Casa Carmeta i també per uns terrenys que hi ha a la part baixa del nucli urbà, propers a la carretera que porta cap a Pau.

El 19 de març de l’any passat, un propietari de terrenys del SUD-3 va demanar a l’Ajuntament una suspensió de la tramitació d’aquest pla parcial i que s’estudiés la possibilitat de modificar el planejament per tal de desclassificar els terrenys.

El Ple de l’Ajuntament d’1 d’abril de 2019, amb els vots a favor de l’equip de govern de llavors (Gent de Palau i Alternativa x Tothom) i les abstencions del PDeCAT, va acordar suspendre pel termini d’un any la tramitació del pla parcial del SUD-3.

Donant compliment al mateix acord de ple, l’Ajuntament va encarregar també la redacció d’un estudi tècnic per determinar si era procedent o no modificar la classificació del sòl en aquest sector, tal com havia demanat el veí afectat.

L’estudi tècnic va assenyalar que “no és recomanable mantenir les condicions de desenvolupament que planteja el POUM pel SUD3” i que calia plantejar-se la via de la desclassificació, o bé la de la reducció de la superfície urbanitzable.

Després de consensuar la decisió amb l’oposició, l’equip de govern va acordar, mitjançant acord de junta del passat 27 de gener, encarregar els treballs per redactar la proposta de modificació de planejament que ara s’ha aprovat inicialment.

L’acord pres ahir arriba després que en el ple de 28 de maig, un cop superada la moratòria d’un any, l’Ajuntament aprovés, també per unanimitat dels tres grups polítics del Consistori, suspendre la tramitació de l’aprovació inicial del pla parcial.

La modificació de planejament que ara l’Ajuntament ha aprovat inicialment s’exposarà al públic i es notificarà als interessats, es tornarà a portar al Ple per fer l’aprovació provisional, un cop considerades les al·legacions que puguin presentar-se, i finalment es trametrà a Urbanisme per a l’aprovació definitiva. 

En un altre punt de l’ordre del dia del mateix ple d’ahir, l’Ajuntament va acordar, amb els vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom, i els vots en contra de Junts per Palau, aprovar provisionalment la modificació puntual número 2 del POUM, que canvia molts aspectes del planejament urbanístic actual.

Podeu veure aquí el document que es va aprovar ahir provisionalment i que ara l’Ajuntament trametrà a Urbanisme per fer l’aprovació definitiva.

Trobareu aquí tots els punts de l’ordre del dia del ple d’ahir.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.