Moció de Gent de Palau de suport a la pagesia

El grup polític municipal de Gent de Palau-AM va proposar al Ple de 21/03/2024 la moció de suport a la pagesia que podeu llegir a continuació. La moció es va aprovar per unanimitat dels grups polítics.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.