Modificacions de pressupost per 308.755,48€

L’Ajuntament ha aprovat aplicar modificacions en el pressupost del 2020 per import de 308.755,48€. El pressupost inicial de l’Ajuntament per a aquest any era el mateix del 2019, que es va haver de prorrogar per manca d’acord entre els grups polítics representats al Consistori.

Des de l’1 de gener de 2020, quan el pressupost de l’any passat va quedar automàticament prorrogat, l’Ajuntament havia començat a treballar amb unes partides pressupostàries que havien estat aprovades a final del 2018, amb les previsions fetes per a l’exercici 2019.

Des de llavors fins ara, la situació ha canviat força: el cost d’alguns serveis s’ha incrementat i l’Ajuntament ha hagut d’assumir noves obligacions, com per exemple el pagament de la indemnització a la part demandant del Sun Village, que era un litigi encara viu quan es va aprovar el pressupost de l’any passat.

Per no haver de renunciar a alguns serveis (com la gestió de la piscina i la llar d’infants, entre altres…) i per poder fer front a les seves obligacions, l’equip de govern va proposar al Ple del passat 26 de març un total del 18 modificacions de crèdit, que estan resumides a la taula següent, juntament amb el sentit del vot de cada formació:

L’equip de govern (Gent de Palau-AM) també va donar compte al Ple de la liquidació del pressupost del 2019, que es va tancar amb un romanent líquid de tresoreria, o superàvit, de 677.230,15€ i amb una ràtio de deute viu de 35,42% (era del 54,94% al tancament del 2018).

L’Ajuntament compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, però incompleix la regla de despesa perquè l’any passat es van gastar 271.282,53€ més dels que estan permesos per la normativa i ara s’haurà de presentar al Ministeri d’Hisenda un pla econòmic-financer que possibiliti el compliment durant el 2020 i el 2021.

Aquest desviament es deu, tal com recull l’informe d’intervenció, al pagament de les indemnitzacions del Sun Village (que sumen 218.231,01€) i a diverses inversions finançades amb superàvit del 2018, que expliquen els 53.051,52€ restants (millores al projecte del camí ral, treballs complementaris a la millora de la coberta del cementiri).

Trobareu aquí tota la informació detallada sobre la liquidació del pressupost.

Contracte de la piscina
Amb els vots a favor de l’equip de govern i amb les tres abstencions de Junts per Palau es va aprovar prorrogar una temporada més el contracte de concessió de servei públic de la piscina municipal.

Ple a distància
El Ple es va celebrar a distància, donat l’estat d’alarma decretat com a conseqüència de la propagació del coronavirus Covid-19.

Els dos grups de l’oposició (Junts per Palau i Alternativa x Tothom) havien demanat l’ajornament del Ple perquè consideren que no hi havia raons urgents per convocar-lo en les condicions actuals i és per aquesta raó, sumada al fet que el portaveu d’Alternativa x Tothom, Miquel Serra, estava “ingressat i amb aïllament a l’hospital” que el seu company de grup, Guillermo Colomer, va abandonar el Ple en els moments inicials, sense participar a cap de les votacions que van venir més tard.

Trobareu aquí l’escrit de Guillermo Colomer que recull les paraules que va pronunciar en el moment d’abandonar la sessió.

El ple es va enregistrar en vídeo i el trobareu aquí.

Trobareu aquí l’ordre del dia de la sessió.

Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.