Modificacions de pressupost per 308.755,48€

L’Ajuntament ha aprovat aplicar modificacions en el pressupost del 2020 per import de 308.755,48€. El pressupost inicial de l’Ajuntament per a aquest any era el mateix del 2019, que es va haver de prorrogar per manca d’acord entre els grups polítics representats al Consistori. Des de l’1 de gener de 2020, quan el pressupost de l’any passat va quedar automàticament prorrogat, l’Ajuntament havia començat a treballar amb unes partides pressupostàries que havien estat aprovades a final del 2018, amb les previsions fetes per a l’exercici 2019. Des de llavors fins ara, la situació ha canviat força: el cost d’alguns serveis s’ha incrementat i l’Ajuntament ha hagut d’assumir noves obligacions, com per exemple el pagament de la indemnització a la part…