Ple a l’Ajuntament: 24 de novembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 24 de novembre a les 19h a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del 22 de setembre de 2022

2.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2022, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2022.

3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 27/10/2022, corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2022 (acumulat fins 30/09/2022).

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 28/10/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2022.

5.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 26/10/2022, sobre morositat, corresponent al tercer trimestre de 2022

6.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/10/2022, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al tercer trimestre de 2022.

7.- Proposta d’acord per la presa de coneixement de l’informe 13/2022 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu al compte general de les corporacions locals de l’exercici 2020

8.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000551, de 28 de setembre de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-18 (X2022001257)

9.- Assabentament del decret núm. 2022DECR000601, de 9 de novembre de 2022, d’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost 2022-19 (X2022001424)

10.- Assabentament de la resolució PRE/3031/2022, de 28 de setembre, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Roses i de Palau-saverdera

11.- Assabentament de la resolució PRE/2458/2022, de 26 de juliol, per la qual es dona publicitat a la delimitació entre els termes municipals de Castelló d’Empúries i de Palau-saverdera

12.- Assabentament de la sentència 2963/2022 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de desestimació del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència de 11/11/2020 del jutjat contenciós administratiu 2 de Girona que desestima el recurs contenciós administratiu contra el decret 2017DECR000310

13.- Assabentament del decret 2022DECR000612 de 11/11/2022 de compareixença al recurs contenciós administratiu 298/2022 que es tramita al jutjat contenciós administratiu 1 de Girona

14.- Assabentament del decret 2022DECR000613 de 14/11/2022 de compareixença al recurs contenciós administratiu 240/2022 que es tramita al jutjat contenciós administratiu 1 de Girona

15.- Assabentament del decret 2022DECR000614 de 15/11/2022 de compareixença al recurs contenciós administratiu 144/2022 que es tramita al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

16.- Assabentament del decret d’alcaldia 2022DECR000432 per l’adquisició directa de l’immoble situat al c/Padró 3 propietat de la Generalitat de Catalunya

17.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació definitiva de la revisió del projecte constructiu de millora del drenatge d’aigües pluvials a la urbanització mas Isaac

18.- Proposta d’alcaldia presidència per l’aprovació del text refós de la modificació puntual núm. 6 del POUM.

19.- Assumptes urgents

20.- Precs i preguntes

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.