Ple a l’Ajuntament: 25 de novembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 25 de novembre de 2021, a les 19h, a la sala de plens:

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2021.

3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/10/2021, corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 30/09/2021).

4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2021.

5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre el període mig de pagament a proveïdors, corresponent al tercer trimestre de 2021.

6.- Assabentament de l’informe de tresoreria del dia 26/10/2021, sobre morositat, corresponent al tercer trimestre de 2021.

7.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre el termini de reconeixement de l’obligació de les factures registrades, corresponent al tercer trimestre de 2021.

8.- Assabentament del decret 2021decr000288, de 25/06/2021, de compareixença al recurs contenciós administratiu 75/2021 que se segueix al jutjat contenció 2 de Girona, i designant advocat i procuradora.

9.- Assabentament del decret 2021decr000502 de 15/102021, de compareixença al recurs contenciós administratiu 217/2021 que es tramita al jutjat contenciós adminsitratiu 1 de Girona.

10.- Proposta de l’alcaldia de compareixença al recurs de cassació interposat contra la sentència 333 de data 30/01/2020 del tsjc dictada en el recurs d’apel·lació 415/15 (responsabilitat patrimonial Sun Village).

11.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-22 (exp X2021001302) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

12.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-24 (exp X2021001345) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

13.- Proposta de l’alcaldia-presidència, d’aprovació inicial de la modificació de crèdits 2021-25 (exp X2021001346) despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria.

14.- Proposta de l’alcaldia, d’Aprovació del “conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l’alt Empordà i els ajuntaments participants, per a la realització del Programa de Treball i Formació Alt Empordà del servei d’ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà” i del “conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els ajuntament participants per a la realització del programa de treball i formació alt Empordà del servei d’ocupació de Catalunya a la comarca de l’Alt Empordà”.

15.- Proposta d’alcaldia presidència per l’Aprovació definitiva del projecte d’adequació de la urbanització mas Isaac.

16.- Assumptes urgents.

17.- Precs i preguntes.

El Ple queda gravat en vídeo i podreu accedir a l’enregistrament íntegre de la sessió a través del canal de Youtube de l’Ajuntament.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.