Resolt definitivament el problema del Sun Village

Una providència del Tribunal Suprem del passat 20 d’abril ha posat punt i final al litigi relacionat amb les indemnitzacions del Sun Village, amb la qual cosa l’Ajuntament ja dona per acabat definitivament el problema derivat de la construcció d’aquest complex. Mitjançant aquesta darrera resolució, el Suprem inadmet a tràmit el recurs presentat per diversos propietaris de l’edifici que no estaven d’acord amb les indemnitzacions previstes per a ells i que havien portat el cas a la justícia. La seva reclamació va passar pel jutjat contenciós-administratiu número 2 de Girona, que la va inadmetre; va arribar després al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on tampoc va ser atesa i va arribar finalment al Suprem, on ha acabat el seu…

Ple a l’Ajuntament: 26 de maig (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, que es farà el 26 de maig a les 19h a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 24/03/2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del ple del dia 08/04/2022. 3.- Assabentament del decret 2019DECR000098 de 7 de març, d’Aprovació del marc pressupostari a mig termini (2023-2025). 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 20/04/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al primer trimestre de 2022. 5.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 14/04/2022, corresponent al primer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2022 (acumulat fins 31/03/2022)….

L’Ajuntament ja ha pagat tota la indemnització a la part demandant del Sun Village per evitar l’enderroc

El passat 7 de març l’Ajuntament va fer el darrer pagament en concepte d’indemnització i costes processals a la part demandant del litigi de l’edifici Sun Village. Amb aquesta darrera transferència, l’Ajuntament ha complert el compromís de pagar a l’altra part 404.231,04 €, més els interessos corresponents. La llicència per construir el Sun Village es va donar l’any 2001 i el 15 de setembre de 2006, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar la sentència d’enderroc. Nou anys després, l’Ajuntament va arribar a un acord amb la part demandant per demanar conjuntament al tribunal la impossibilitat legal d’execució de la sentència. Aquest acord entre les parts es va concretar en un conveni signat el 23 de desembre de…

Ple a l’Ajuntament: 24 de març (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 24 de març, a les 19h, a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió ordinària del ple del dia 27 de gener de 2022. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de la sessió extraordinària del ple del dia 24 de febrer de 2022. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2022, corresponent al quart trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 31/12/2021). 4.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 31/01/2022, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al quart trimestre de 2021. 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 27/01/2022, sobre…

Ple a l’Ajuntament: 25 de novembre (19h)

Aquesta és l’ordre del dia de la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera que es farà dijous 25 de novembre de 2021, a les 19h, a la sala de plens: 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 23 de setembre de 2021. 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del dia 29 d’octubre de 2021. 3.- Assabentament de l’informe d’intervenció del dia 26/10/2021, corresponent al tercer trimestre del pressupost en execució de l’exercici 2021 (acumulat fins 30/09/2021). 4.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre seguiment del pla d’ajust, corresponent al tercer trimestre de 2021. 5.- Assabentament de l’informe de secretaria intervenció del dia 26/10/2021, sobre el…

Aprovats inicialment tres projectes: carrers Ciutat i Rosselló, Mas Isaac i pati de l’escola

El Ple de l’Ajuntament del passat dijous 23 de setembre va aprovar inicialment tres projectes d’obres, que properament s’exposaran oficialment al públic, abans de ser aprovats definitivament per poder passar a la fase de contractació de les obres. Son el següents: PROJECTE CONSTRUCTIU DE REURBANITZACIÓ I PAVIMENTACIÓ DEL CARRER CIUTAT I CARRER ROSSELLÓ Aquesta és la inversió més gran que hi ha prevista en els pressupostos d’aquest any. L’actuació en aquests dos carrers preveu, entre altres coses, pavimentar tot el carrer Ciutat (inclòs el tram que encara és de terra) i acabar d’obrir el carrer Rosselló, per fer-lo arribar des del carrer Nou fins al carrer Quintans. En tots dos casos, l’actuació contempla l’adequació dels serveis i la recol·lecció d’aigües…

Indemnitzacions pels propietaris del Sun Village

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat indemnitzar els propietaris dels apartaments de l’edifici Sun Village amb 3.000€ per cadascú, per tal de rescabalar el dany moral que han hagut de patir des que es va dictar la sentència d’enderroc, fins que el tribunal ha acceptat l’incident d’incapacitat legal d’execució de la mateixa. En la darrera sessió de Ple, que es va celebrar el 28 de febrer, amb els vots a favor de l’equip de govern i les abstencions dels tres regidors del PDCAT presents a la sala, es va aprovar la proposta de conveni entre l’Ajuntament i la Comunitat de Propietaris del complex immobiliari Sun Village per tal de fer efectives aquestes indemnitzacions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar…

El Sun Village no s’enderrocarà

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Palau-saverdera vol comunicar que ha rebut la interlocutòria de la Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), dins el tràmit de l’incident d’impossibilitat legal d’execució de la sentència d’enderroc del complex Sun Village, i donant conformitat al conveni subscrit amb la part recurrent, que contempla una indemnització de 404.000€ a favor de la part demandant. La interlocutòria explica que s’accepta aquest plantejament que resol la situació de l’edifici Sun Village, en base a la llicència concedida per l’Ajuntament i sotmesa a la conformitat de la Sala, acceptant al mateix temps, el conveni d’indemnització abans esmentat signat amb la part demandant el desembre de 2015. La…

Sentència del TSJC que afecta el Sun Village

L’Ajuntament de Palau-saverdera fa pública una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre el contenciós administratiu interposat per uns veïns que demanaven la nul·litat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme el juliol del 2012. El recurs demanava al TSJC que declarés nul tot el POUM o, subsidiàriament, només la part que afecta a l’ordenació urbanística dels terrenys on hi ha el Sun Village. El TSJC rebutja la primera pretensió dels recurrents, però estima la segona. La sentència, que podeu consultar aquí, declara “nul·la de ple dret la regulació urbanística del sòl on hi ha el Sun Village” perquè les modificacions urbanístiques que es van aprovar amb el POUM del 2012 no estan…

Sun Village: hi ha acord amb la part demandant

Hi ha acord entre les parts per tal d’intentar evitar l’enderroc del Sun Village. L’Ajuntament ha arribat a una entesa amb la part que va presentar el recurs contenciós-adminstratiu contra l’acord de Ple de 13 de setembre de 2001, que va servir per donar la llicència d’obres per construir l’edifici. L’acord contempla que l’Ajuntament haurà de pagar 374.231,04 euros d’indemnització i 30.000 euros de costes judicials a la part recurrent i, com a contrapartida, les dues parts demanen ara al Tribunal Superior de Justícia que declari la impossibilitat d’execució de la sentència. En el cas que la sentència d’enderroc arribés a executar-se, hi hauria un bon nombre de famílies que perdria les seves propietats i l’Ajuntament hauria de pagar una…