Destinats 162.828,07€ a reduir l’endeutament

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha acordat destinar 162.828,07€ del superàvit del 2018 a amortitzar part dels préstecs que té la Corporació. La mesura, que suposa la modificació número 11 del pressupost d’aquest any, es va aprovar inicialment en el ple de 26 de setembre de 2019 amb el vot a favor de tots els grups polítics municipals. Un cop superat el període d’exposició al públic, durant el qual no es van presentar al·legacions, la iniciativa va quedar aprovada definitivament el passat 30 d’octubre i es farà efectiva properament. Una de les prioritats de l’equip de govern es reduir el nivell d’endeutament de l’Ajuntament, que ha anat baixant notablement en els darrers anys. A final del 2015, l’Ajuntament tenia una ràtio legal d’endeutament…

Pressupost del 2018, a exposició pública

L’Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat inicialment un pressupost per a l’any que ve de 1.838.028,79€. El document es va aprovar en el Ple de 28 de setembre i està exposat al públic fins al 31 d’octubre per tal que el pugueu consultar i presentar al·legacions, en el cas que ho considereu oportú (podeu consultar l’expedient fent clic aquí). Hi ha 71.625€ en el capítol d’inversions, dels quals, aproximadament la meitat es faran servir per executar projectes que els veïns i veïnes podran decidir mitjançant un procediment de participació ciutadana. L’Ajuntament també preveu invertir 17.000€ en arranjaments de parcs infantils, 11.000€ en l’adquisició de material informàtic i 5.000€ en el condicionament de camins. Pel que fa referència a les despeses, destaca…