Col·locació de bandes reductores de velocitat

L’Ajuntament està col·locant bandes reductores de velocitat i miralls a diversos carrers per tal de fer més segura la circulació amb vehicle per dins del poble. Durant la junta de govern que es va celebrar el passat 8 de febrer, l’equip de govern va acordar adjudicar per 8.311,39 euros (IVA inclòs) a Aplicacions i Manteniments Dabau SL les següents actuacions: Carrer Gironès: Una banda reductora i dues senyals per fixar-les als pals ja existents. Camí de la Creu: Dues bandes reductores i dos pals amb senyals. Carrer Canigó: Una banda reductora, dos pals amb senyals i pintat de tres ratlles blanques per a senyalitzar una plaça d’aparcament. Carrer Alemanya: Tres bandes reductores i dos pals amb senyals. Carrer Holanda: Dues…