Obres de pavimentació al carrer Palahuet

El proper dilluns 6 de febrer començaran les obres per millorar la xarxa d’aigua, el clavegueram i el paviment del carrer Palahuet. Les obres es dividiran en dues fases: Primera fase: 6-13 de febrer (aprox.) Operaris de l’empresa Sorea substituiran la canonada d’aigua d’aquest carrer per una altra de més moderna i faran dos pous de registre per a la xarxa de clavegueram. Aquesta actuació es fa amb càrrec als pressupostos de la Mancomunitat Intermunicipal d’Aigües de Garriguella, Vilajüiga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà. Segona fase: 13-22 de febrer (aprox.) Operaris de l’empresa Aglomerats Girona S.A. pavimentaran el carrer amb ciment i faran pendents cap a la part del mig, on s’hi posaran els embornals. Aquesta actuació, que es…